Advanced Industrial and Engineering Polymer Research


Wydawca Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of KeAi Communications Co. Ltd.
e-ISSN 2542-5048
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2507 Materials Science: Polymers and Plastics
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
1501 Chemical Engineering: Chemical Engineering (miscellaneous)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Barczewski, Mateusz; Sałasińska, Kamila; Raś, Wojciech; Hejna, Aleksander; Michałowski, Sławomir; Kosmela, Paulina; Aniśko, Joanna; Boczkowska, Anna; Szostak, Marek
The effect of hybridization of fire retarded epoxy/flax-cotton fiber laminates by expanded vermiculite: structure-property relationship study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advanced Industrial and Engineering Polymer Research
Data wydania: 2023
ISSN: 2542-5048
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/