The International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences


Wydawca International Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS)
ISSN 1682-1750
e-ISSN 2194-9034
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 3305 Social Sciences: Geography, Planning and Development
1710 Computer Science: Information Systems
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Koszyk, J.; Łabędź, P.; Grzelka, K.; Jasińska, A.; Pargieła, K.; Malczewska, A.; Strząbała, K.; Michalczak, M.; Ambroziński, Ł.
Evaluation of lidar odometry and mapping based on reference laser scanning
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: The International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Data wydania: 2023
ISSN: 2194-9034
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/