Nanotechnology Reviews


Wydawca De Gruyter
ISSN 2191-9089
e-ISSN 2191-9097
Lista MNiSW/MEiN A (od 2015)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2015)
25 (od 2016)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2201 Engineering: Engineering (miscellaneous)
2701 Medicine: Medicine (miscellaneous)
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Długosz, Olga; Staroń, Anita; Radomski, Piotr; Domagała, Dominik; Banach, Marcin
In vitro studies of titanium dioxide nanoparticles modified with glutathione as a potential drug delivery system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nanotechnology Reviews
Data wydania: 2023
ISSN: 2191-9097
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 7.4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/