Cleaner Engineering and Technology


Wydawca Elsevier
e-ISSN 2666-7908
Lista MNiSW/MEiN tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2201 Engineering: Engineering (miscellaneous)
2305 Environmental Science: Environmental Engineering
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Kubde, Nitin A.; Gulhane, Nitin P.; Taler, Jan; Taler, Dawid
A comparative study between the conventional and advanced biomass pretreatment methods applied on the Napier Grass used as a biomass
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cleaner Engineering and Technology
Data wydania: 2023
ISSN: 2666-7908
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/