Bulletin of the Iranian Mathematical Society


Wydawca Iranian Mathematical Society
e-ISSN 1735-8515
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Gupta, Vijay; Herzog, Monika
Semi Post-Widder operators and difference estimates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Bulletin of the Iranian Mathematical Society
Data wydania: 2023
ISSN: 1735-8515
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.7
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/