Sensors and Actuators A: Physical


Wydawca Elsevier
ISSN 0924-4247
e-ISSN 1873-3069
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
2506 Materials Science: Metals and Alloys
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
2208 Engineering: Electrical and Electronic Engineering
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Pilch, Maciej; Topa-Skwarczyńska, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Jamróz, Paweł; Kiesiewicz, Dawid; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Luminescence labeled surfaces mapping system dedicated for use in quality control of 3D prints produced by stereolithography 3D printing (SLA) and laser engraving
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Sensors and Actuators A: Physical
Data wydania: 2024
ISSN: 0924-4247
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/