Prostorovij rozvitok = Spatial development


Wariant tytułu Просторовий розвиток
Wydawca Київський національний університет будівництва і архітектури
ISSN 2786-7269
e-ISSN 2786-7277
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2022)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2022)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Kušnež-Krupa, D.; Remìzova, O. Ì.; Ševčenko, L. Ì.; Kravčuk, O. A.
Vpliv kulˊ'turno-mistec'kih tradicìj kitaû na obraz relìgìjnoï budìvlì
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prostorovij rozvitok = Spatial development
Data wydania: 2023
ISSN: 2786-7277
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Kušnež-Krupa, D.; Ìvaško, O. D.
Transformacìâ zapozičenih âviŝ: buddìjs'ˊkoï freski v dunhuanì j arhìtekturi mečetej provìncìï Šaansì v Kitaï
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prostorovij rozvitok = Spatial development
Data wydania: 2023
ISSN: 2786-7277
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/