Polish Geographical Review = Przegląd Geograficzny


Wydawca Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
ISSN 0033-2143
e-ISSN 2300-8466
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
12 (od 2015)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Klasyfikacja ASJC 3305 Social Sciences: Geography, Planning and Development
1900 Earth and Planetary Sciences: General Earth and Planetary Sciences
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Szymczyk, Ewa; Bukowski, Mateusz
Identification of shrinking cities in Poland using a multi-criterion indicator
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Geographical Review = Przegląd Geograficzny
Data wydania: 2023
ISSN: 2300-8466
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/