Organiczno-nieorganiczne luminescencyjne chemiczne sensory molekularne jako narzędzie do monitorowania oraz kontroli procesów fotopolimeryzacji on-line w produkcji powłok polimerowych


Numer umowy LIDER/014/471/L-4/12/NCBR/2013
Rodzaj projektu LIDER
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Informcje o projekcie przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 23
poprzednie
12

Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Badania spektroskopowe pochodnych trifenylopirydyn do roli molekularnych sensorów fluorescencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Systemy monitorowania on-line reakcji polimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Przydatność techniki fluorescence probe technology do monitorowania przebiegu fotoutwardzania w czasie rzeczywistym kompozycji stomatologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2015
ISSN: 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
12© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/