Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały


Wydawca Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych (Ustroń)
ISSN 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Kamińska, Iwona; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Przydatność techniki fluorescence probe technology do monitorowania przebiegu fotoutwardzania w czasie rzeczywistym kompozycji stomatologicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2015
ISSN: 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
Biomateriały – materiały stosowane w medycynie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara
Formation tricalcium phosphate and calcium pyrophosphate from bone hydroxyapatite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2014
ISSN: 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 3
Lekston, Zdzisław; Jędrusik-Pawłowska, Magdalena; Kromka-Szydek, Magdalena; Drugacz, Jan; Cieślik, Tadeusz
Klamry NiTi z pamięcią kształtu i ich zastosowanie w chirurgicznym leczeniu złamań żuchwy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2009
ISSN: 1644-0420
Kowalski, Zygmunt; Wzorek, Zbigniew; Krupa-Żuczek, Kinga; Sobczak, Agnieszka
Możliwości otrzymywania hydroksyapatytu poprzez kalcynację półproduktów kostnych z przemysłu mięsnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały
Data wydania: 2007
ISSN: 1644-0420
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/