Inżynieria Stomatologiczna – Biomateriały


Wydawca Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych (Ustroń)
ISSN 1644-0420
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)