Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów


Numer umowy UMO-2013/10/M/ST1/00096
Rodzaj projektu Harmonia
Jednostka finansująca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Nauki
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 2

Gajecka-Mirek, Elżbieta; Leśkow, Jacek
Subsampling for heavy tailed, nonstationary and weakly dependent time series
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Andrade, Breno Silveira de; Leskow, Jacek; Andrade, Marinho G.
Transformed GARMA model: properties and simulations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications in Statistics - Simulation and Computation
Data wydania: 2017
ISSN: 0361-0918
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/