Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin (InnUPS)


Numer umowy GEKON1/05/213102/20/2014
Akronim InnUPS
Rodzaj projektu GEKON
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Link do bazy Projekty badawcze PK przejdź  


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 1

Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/