Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bradło, Dariusz

Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK
Tytuł równoległy Modified aluminasilicate microspheres as a filler in polymer composites
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język angielski
Liczba stron 244
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 228-244
Bibliografia (liczba pozycji) 314
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych : rozprawa doktorska = Modified aluminasilicate microspheres as a filler in polymer composites / Dariusz Bradło. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[371743] Technologia tworzyw sztucznych
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[443900] Produkty i procesy spalania (konwencjonalne i jądrowe)
[371700] Technologia budowy maszyn
[440000] Energetyka
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe mikrosfery glinokrzemianowe, cenosfery, uboczne produkty spalania, kompozyty polimerowe

aluminasilicate microspheres, cenospheres, coal combustion products, polymer composites
Abstrakt
W pracy została podjęta tematyka zagospodarowania wybranych frakcji ubocznych produktów spalania węgla do wytwarzania kompozytów polimerowych. Zaproponowano sposób odzysku mikrosfer glinokrzemianowych ... więcej

Thesis is devoted to utilization of specific fraction of coal combustion products for polymer composites manufacturing. The dry method of recovery of aluminasilicate microspheres from fly ash, applying ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt GEKON1/05/213102/20/2014 (Opracowanie nowych produktów handlowych dla ubocznych produktów spalania i oczyszczania spalin (InnUPS))
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/