Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10267)
    Artykuły i Czasopisma (7422)
    Publikacje książkowe (710)
    Materiały konferencyjne (209)
    Prace dyplomowe (1887)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (17)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39651)
Inne bazy bibliograficzne (14178)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7288)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

LXII Konferencja Naukowa, 2016

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2016
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 108
123456
następne

Szulc, Jarosław; Wójtowicz, Michał
Techniczne możliwości modernizacji mieszkaniowego budownictwa uprzemysłowionego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Janiak, Tomasz; Lachowicz, Magdalena; Podhorecki, Adam
Wybrane problemy dotyczące projektowania Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej w Toruniu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Biliszczuk, Jan; Onysyk, Jerzy
Prefabrykacja w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kurdowski, Wiesław; Pichniarczyk, Paweł
Kłopoty z równaniem Arrheniusa przy ocenie dojrzałości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Winnicki, Andrzej; Seręga, Szymon; Norys, Filip
Modelowanie efektów reakcji ASR – przypadek zapory typu grawitacyjnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wesołowski, Mariusz
Badania nośności mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pokorski, Piotr; Radziszewski, Piotr; Sarnowski, Michał
Odporność na deformacje trwałe asfaltowych nawierzchni mostowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Helowicz, Andrzej
Mostowe obiekty systemu Matière – doświadczenia projektanta
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Biskup, Mirosław; Cieśla, Juliusz; Skawiński, Marian; Topczewski, Łukasz
Awarie kabli sprężających w trakcie realizacji betonowych obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zofka, Adam; Maliszewski, Maciej; Maliszewska, Dominika
Badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności wzdłużnej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Ziółkowski, Robert
Badania prędkości pojazdów na wlotach skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zieliński, Piotr
Problemy oceny własności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MCE)
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wasilewska, Marta; Gardziejczyk, Władysław; Gierasimiuk, Paweł; Motylewicz, Marek
Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu urządzeń TWO, CTM i DFT
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szczuraszek, Tomasz; Klusek, Radosław; Bebyn, Grzegorz
Enhancement of road safety through more effective road and traffic management
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szczuraszek, Tomasz; Kempa, Jan; Olenkowicz-Trempała, Paulina
Enhancement of road safety by improving the process of road infrastructure designing
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szczuraszek, Tomasz; Kempa, Jan
Proposal of Voivodeship Road Safety Improvement Programme
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szczuraszek, Tomasz; Karwasz, Marcin
Enhancement of road safety with improvements of the area development and planning process
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szagała, Piotr; Czajewski, Witold; Dąbkowski, Paweł; Olszewski, Piotr
Ocena bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Staniek, Marcin
Zastosowanie sieci neuronowych typu Hopfielda w diagnostyce nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Spławińska, Malwina; Woźniak, Krystian
Wpływ zmienności natężeń ruchu na ocenę uciążliwości hałasu drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/