Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10615)
    Artykuły i Czasopisma (7621)
    Publikacje książkowe (824)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1909)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40885)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
123456
następne

Szudrowicz, Barbara
Czynniki kształtujące izolacyjność akustyczną ścian ceramicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Szczepańska, Eliza; Klemm, Piotr
Modele nieboskłonów dla potrzeb numerycznych analiz oświetlenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nurzyński, Jacek
Izolacyjność akustyczna elementów nawiewnych montowanych w oknie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nowicka, Elżbieta; Szudrowicz, Barbara
Wpływ czasu pogłosu na ocenę izolacyjności akustycznej przegród międzymieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Niemas, Marek
Metody oceny udziału transmisji dźwięku drogami materiałowymi na sumaryczny poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych od ruchu komunikacyjnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Koniorczyk, Marcin; Gawin, Dariusz
Eksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego zjawisk cieplno-wilgotnościowych i transportu soli w materiałach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Heim, Dariusz; Krawczyński, Sebastian
Wpływ temperatury i promieniowania słonecznego na efektywność ogniw fotowoltaicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Informatyczne wspomaganie działań organizacyjnych i wykonawczych przy budowie obiektów inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Skorupka, Dariusz
Metoda kwantyfikacji ryzyka realizacji inwestycji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Rogalska, Magdalena; Bożejko, Wojciech; Hejducki, Zdzisław
Sterowanie poziomem zatrudnienia z zastosowaniem algorytmów genetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Makowska, Agnieszka
Zastosowanie funkcji sklejanych do kosztorysowania obiektów krzywoliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kasprowicz, Tadeusz
Eksploatacja obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Siekierski, Wojciech
Numeryczna ocena stopnia zamocowania podłużnicy w poprzecznicy pomostu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Niemierko, Andrzej
Wymagania wobec łożysk mostowych w świetle nowej normy europejskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nádaský, Pavel; Csáder, Ladislav
The erection of the new arch bridge in Bratislava
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Mataščik, Miroslav
Bridge Košická-new bridge over the river Danube in Bratislava
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Łuszczki, Jerzy Michał; Mańko, Zbigniew
Analiza zmęczeniowa węzłów złożonych z prętów rurowych w mostach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Jakiel, Przemysław; Mańko, Zbigniew
Ocena wytężenia cięgien w mostach wantowych na podstawie pomiarów częstotliwości drgań własnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Dudek, Marcin; Wilde, Krzysztof
Identyfikacja postaci drgań obiektów mostowych na podstawie wymuszeń środowiskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Chróścielewski, Jacek; Malinowski, Maciej; Miśkiewicz, Mikołaj; Żółtowski, Krzysztof
Modelowanie konstrukcji mostowych w świetle badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/