Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LI Konferencja Naukowa, 2005

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2005
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 113
poprzednie
123456
następne

Horszczaruk, Elżbieta; Kasperkiewicz, Janusz; Pichór, Waldemar
Mikrostruktura powierzchni BWW narażonych na zużycie abrazyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Gawin, Dariusz; Pesavento, Francesco
Modelowanie odkształceń wywołanych pełzaniem betonu, przy użyciu naprężeń efektywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Domański, Tomasz; Czkwianianc, Artem
Wpływ zbrojenia rozproszonego na parametry mechaniczne betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Urban, Tadeusz
Wzmacnianie monolitycznych węzłów płyta-słup materiałami "CFRP"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Piotrkowski, Paweł
Wpływ ukształtowania zbrojenia i sposobu obciążania na wsporniki belek w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Kotynia, Renata
Graniczne odkształcenia materiałów kompozytowych przy odspojeniu w ujęciu normowym dla zginania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Korzeniowski, Piotr; Abramski, Marcin
Badania eksperymentalne stanu wytężenia i zachowania pokrytycznego słupów CFST
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Korentz, Jacek
O nowej metodzie modelowania pracy przegubu plastycznego w belkach i słupach żelbetowych obciążonych cyklicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Jędraszak, Bronisław
Wykorzystanie modelu pręta warstwowego w statyce konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Jasiński, Radosław; Ortega, Honorino; Piekarczyk, Adam; Starosolski, Włodzimierz
Zbrojenie belek stalą o dużej i małej ciągliwości - badania porównawcze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Goszczyński, Stefan; Włodarczyk, Maria
Intensywność procesu zarysowania belek żelbetowych w funkcji momentu zginającego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wesołowski, Marek
Rozważania na temat bezpiecznego wymiarowania ścinania ze zmiennym kątem θ w kratownicach zastępczych według norm EC:2003, DIN:2001, PN:2002
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Dorofeev, Vitaliy; Jaremenko, Aleksandr; Jaremenko, Elena
Calculation of the reinforced concrete spherical domes supported by ring girders
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Cieśla, Juliusz; Biskup, Mirosław; Skawiński, Marian; Pater, Zygmunt
Badania weryfikacyjne strunobetonowej belki mostowej T27
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Buda-Ożóg, Lidia; Łakota, Władysław
Ocena stanu technicznego belek żelbetowych i wzmocnionych taśmami z włókna węglowego na podstawie zmiany charakterystyk dynamicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Borucka-Lipska, Jolanta; Freidenberg, Piotr; Kiernożycki, Włodzimierz
Oddziaływania pośrednie zachodzące w masywnych elementach betonowych o zróżnicowanym składzie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Balawejder, Adam; Surowiecki, Andrzej
Numeryczna ocena wpływu mimośrodu w połączeniach płyty i rusztu na prace konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina
Recykling betonu kostrukcyjnego - badania słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Ziółko, Jerzy; Perliński, Aleksander
Badania aerodynamiczne modeli walcowych, pionowych zbiorników dwupłaszczowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005
Wichtowski, Bernard
Siły w odciągach masztów telekomunikacyjnych od naciągu wstępnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2005

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/