Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
123456 ... 64
następne

Kuchmacz, Jan
Przepływ zawiesiny lodowej w pionowych kanałach szczelinowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Węglarz, Katarzyna
Analityczno-numeryczne metody modelowania rurowych krzyżowo-prądowych wymienników ciepła o złożonym systemie przepływowym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Marcinkowski, Mateusz
Mathematical modeling of heat exchangers taking into account different correlations on the air-side Nusselt number on each tube row : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Jerzyńska, Anna
Wyznaczanie właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych z zastosowaniem hipotezy równoważności energii : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Woszczyna, Bartosz
Indywidualne, miękkie przełączanie tranzystorów w trójfazowym, trójpoziomowym falowniku napięcia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Przecherski, Piotr
Numerical modeling of chemo-hydro-mechanical interaction in cohesive-frictional materials : doctoral thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Cholewa, Dariusz
Analiza pracy i sterowanie wielofazowych generatorów indukcyjnych klatkowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Szwarkowski, Dariusz
Numeryczna analiza ograniczania drgań transportowych przez wibroizolacyjną przegrodę w gruncie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Chwalik-Pilszyk, Gabriela
Modelowanie dyskretne w analizie drgań przenoszonych na osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Konieczny, Mariusz
Identyfikacja nieustalonego rozkładu temperatur i naprężeń w elementach o prostych i złożonych kształtach : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Guzdek, Paweł
Badania złóż wielowarstwowych stosowanych w filtrach do uzdatniania wody : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Gądek, Szymon
Wpływ dodatku zaprawy zawierającej bor oraz węgla na właściwości spiekanej ferrytycznej stali nierdzewnej AISI 434L : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Malec, Elżbieta
Model systemu zarządzania produkcją wybranego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem efektywności procesu produkcyjnego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Gaweł, Anna
Analiza mechanizmów pełzania i zmęczenia polimerów i kompozytów biodegradowalnych wytwarzanych metodami addytywnymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Mazur, Karolina E.
Biodegradowalne antybakteryjne kompozyty polimerowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej do zastosowań na elementy sprzętu medycznego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Koper, Filip
Synteza i właściwości poliestrów z kwasu cytrynowego do zastosowań biomedycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Dobaj, Krzysztof
Diagnostyka układu hamulcowego samochodu z zastosowaniem sieci neuronowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Podgórski, Jordan
Metody radialnych funkcji bazowych w zastosowaniu do zagadnień brzegowych mechaniki z pewnym typem nieciągłości : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Radecki-Pawlik, Bartosz
Konstrukcja i statyka gurtów bystrz o zwiększonej szorstkości w aspekcie hydrodynamiki przepływu wody : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023
Moskal, Magdalena
Wpływ czynników geotechniczno-konstrukcyjnych na stateczność wybranych osuwisk na terenie fliszu karpackiego : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2023

123456 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/