Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48641)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1228
123456 ... 62
następne

Mucha, Marzena
Influence of rate-dependence on unstable material response in large strain thermo-plasticity : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Panasiuk, Ewelina
Hol i jego formy jako element sieci przestrzeni publicznej : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zaręba, Przemysław
Synteza, właściwości oraz analiza konformacyjna nowych N-heksyloarylopiperazyn jako ligandów receptorów aminergicznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Sitarz, Mateusz
Kształtowanie podstawowych właściwości zapraw geopolimerowych z krzemionkowych popiołów lotnych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Gierbienis, Marcin
Wpływ zmian technologicznych i kulturowych na funkcjonowanie bibliotek publicznych w XXI wieku : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Bazan, Patrycja
Kształtowanie właściwości wytrzymałościowych i tribologicznych kompozytów na osnowie polioksymetylenu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Dudek, Marta
Samozaleczanie rys w tworzywach cementowych za pomocą makrorurek z wypełnieniem żywicznym : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Ozimek, Jan
Elastomery poliuretanowe, w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocyjanian modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Wójtowicz, Maciej
Od budynku do modelu : proces projektowy BIM w istniejących budynkach użyteczności publicznej – możliwości wdrożenia dla małych i średnich firm projektowych : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rewers, Iga
Zarysowanie żelbetowych belek zginanych zbrojonych stalą wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Błaszkiewicz-Juszczęć, Dorota
Analiza stateczności toru kolejowego w łuku o małym promieniu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kowalik, Marcin
Model strategii funkcjonalnej zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie budowlanym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Zeńczak-Tomera, Kamila
Badanie aktywności wybranych katalizatorów tlenkowych w reakcji odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Radwan-Pragłowska, Julia
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Albrechtowicz, Paweł
Zastosowanie przesuwników fazowych do regulacji rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Żyra, Agnieszka
Wpływ zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego na efektywność obróbki elektroerozyjnej w gazie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Drabczyk, Anna
Nanocząstki magnetyczne jako nośniki leków przeciwnowotworowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Biokompatybilne układy transdermalne i ich zastosowanie w terapii nowotworowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Franczyk, Emilia
Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rodak, Łukasz
Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022

123456 ... 62
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/