Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47856)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1208
123456 ... 61
następne

Radwan-Pragłowska, Julia
Mikrofalowa synteza i badanie właściwości nowych biomateriałów chitozanowych jako uniwersalnych wyrobów medycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Albrechtowicz, Paweł
Zastosowanie przesuwników fazowych do regulacji rozpływów mocy w systemach elektroenergetycznych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Żyra, Agnieszka
Wpływ zewnętrznego chłodzenia przedmiotu obrabianego na efektywność obróbki elektroerozyjnej w gazie : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Drabczyk, Anna
Nanocząstki magnetyczne jako nośniki leków przeciwnowotworowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Biokompatybilne układy transdermalne i ich zastosowanie w terapii nowotworowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Franczyk, Emilia
Badanie wpływu geometrii ostrza i parametrów skrawania na powstawanie zadziorów w procesie wiercenia materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Rodak, Łukasz
Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Perduta, Anna
Adaptivity in multipatch version of isogeometric analysis with applications to nonlinear elasticity problems : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Pazdan, Sylwia
Ocena wykorzystania danych GPS z systemu rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Porada, Karolina
Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi : awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2022
Schnotale, Grzegorz
Ilustracja procesu projektowego : wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów w latach 2010-2020 : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Janowiec, Filip
Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Szymkiewicz, Krzysztof
Effect of plasma and gas nitriding on microstructure of Ti-6Al-7Nb alloy : PhD thesis
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Franta, Julian
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Bukowczan, Artur
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Żabicka, Agnieszka
Przestrzenie społeczne na terenach o ekstremalnie zimnym klimacie na przykładzie Spitsbergenu : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Baziak, Beata
Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Świątek, Wojciech
Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Banet, Krystian Adam
Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Barnaś, Krzysztof
Technologia surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021

123456 ... 61
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/