Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie

typ: rozprawy doktorskie

  

Kolekcja
Bibliografia Publikacji Pracowników PKElementy tej kolekcji: 1276
poprzednie
12345678910 ... 64
następne

Baziak, Beata
Wykorzystanie deskryptorów fizycznych zlewni (DFZ) do wyznaczania projektowych hydrogramów wezbrania w dowolnym przekroju rzeki : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Świątek, Wojciech
Rola współczesnych obiektów kulturowej ekspresji w definiowaniu znaczących miejsc w krajobrazie : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Banet, Krystian Adam
Modelowanie wpływu otoczenia trasy na parametry podróży rowerami miejskimi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Barnaś, Krzysztof
Technologia surowej ziemi w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Tor, Paweł
Ewolucja zasad kształtowania wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego po 1945 r. : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Petelenz, Małgorzata
Architektura pamięci. II wojna światowa : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Majdak, Marek
Cieplno-przepływowa i wytrzymałościowa analiza pracy ekranów komór paleniskowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Łabuz, Rita
Centrum handlowe jako impuls rozwoju struktury urbanistycznej miasta. Przypadek Krakowa : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Ciepiela, Agnieszka
Współczesne zmiany głównych przestrzeni publicznych w miastach małych województwa świętokrzyskiego w aspekcie rewitalizacji : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Broniewicz, Piotr
Współczesna europejska architektura dla muzyki w przestrzeni miasta : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Kania, Olga
Współczesne kierunki rozwoju wybranych małych miast Subregionu Małopolski Zachodniej na przykładzie sieci Cittàslow (miast powolnych) : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Dechnik, Mirosław
Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Korzeniowska, Agata
Rola i znaczenie tradycji miejsca w rozwoju przestrzennym wsi na przykładzie Zamagurza Spiskiego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2021
Wątorek, Marcin
Ilościowe charakterystyki złożoności światowego rynku kryptowalut : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Czernik, Stanisław
Współczesne wieże i platformy widokowe : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Rerak, Monika Ewa
Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Radwan-Pragłowska, Natalia
Modelowanie generatorów tarczowych wzbudzanych magnesami trwałymi : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Zieliński, Rafał
Badanie liniowości nadbrzeży na podstawie wybranych miast europejskich : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Długosz, Olga Barbara
Otrzymywanie nanocząstek metali i tlenków oraz nanokompozytów w przepływowym układzie reakcyjnym : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020
Duda-Wiertel, Urszula
Wpływ niedoboru miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania na natężenie ruchu samochodowego powodowanego poszukiwaniem wolnego miejsca parkingowego : praca doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2020

poprzednie
12345678910 ... 64
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/