Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rerak, Monika Ewa

Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK
Tytuł równoległy [New algorithm supporting the design of underground cable lines due to their thermal operating conditions]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2020
Język polski
Liczba stron [1], 136
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 122-126
Bibliografia (liczba pozycji) 70
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
Opis bibliograficzny
Nowy algorytm wspomagający projektowanie podziemnych linii kablowych z uwagi na ich cieplne warunki pracy : rozprawa doktorska = [New algorithm supporting the design of underground cable lines due to ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zmodyfikowany algorytm Jaya, optymalizacja wielokryterialna, podziemne linie kablowe

modified Jaya algorithm, multiobjective optimization, underground power cables
Abstrakt
Rozprawa skupia się na problemie projektowania podziemnych linii kablowych. Celem pracy było zastosowanie zmodyfikowanego algorytmu Jaya aby zminimalizować koszty materiałowe systemu przy równoczesnej ... więcej

The dissertation focuses on the problem of designing underground cable lines. The aim of the study was to use a modified Jay algorithm to minimize the material costs of the system while maximizing the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/