Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42491)
    Książki (7020)
    Artykuły i czasopisma (18682)
    Materiały konferencyjne (15389)
    Rozprawy doktorskie (1139)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (85)
Inne bazy bibliograficzne (14604)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2054)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2215
123456 ... 111
następne


Anna Mitkowska, Maria Łuczyńska-Bruzda, Gerard Ciołek : katalog wystawy : XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu 24-25.10.2019 Kraków
Typ: książka
Redaktor: Hodor, Katarzyna
Data wydania: 2019-10-24

Development in machining technology : scientific – research reports. Vol. 9
Typ: książka
Redaktor: Zębala, Wojciech, Maňková, Ildikó
Data wydania: 2019
Figurska-Dudek, Joanna
Dukla : historia rozwoju przestrzennego do końca XVI wieku
Typ: książka
Data wydania: 2019
Jagiełło, Marzanna; Chrząszczewski, Jacek; Łakomy, Katarzyna
Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 2
Typ: książka
Redaktor: Hodor, Katarzyna
Data wydania: 2019
Petelenz, Marcin
Wizualne aspekty zrównoważonego rozwoju miasta w strefie obrzeżnej : wybrane zagadnienia
Typ: książka
Data wydania: 2019
Porada, Zbigniew
Nasi olimpijczycy z AGH
Typ: książka
Data wydania: 2019
Zachariasz, Agata; Hodor, Katarzyna; Steuer-Jurek, Anna
Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu. Cz. 1
Typ: książka
Redaktor: Łakomy, Katarzyna
Data wydania: 2019
Szarata, Andrzej
Zintegrowane węzły przesiadkowe w procesie kształtowania zrównoważonej mobilności w miastach
Typ: książka
Data wydania: 2019

Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego. Cz. 1
Typ: książka
Redaktor: Starowicz, Wiesław
Data wydania: 2019
Cyklis, Piotr; Golonka, Monika
Podstawy techniki cieplnej
Typ: książka
Data wydania: 2019
Chudyba, Krzysztof
Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych
Typ: książka
Data wydania: 2019

Cyfryzacja w budownictwie i architekturze
Typ: książka
Redaktor: Drozd, Wojciech, Kozioł, Piotr, Zima, Krzysztof
Data wydania: 2019
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Współczesne przemiany i rozwój struktur przestrzennych w Karpatach : uwarunkowania i modele rozwoju
Typ: książka
Data wydania: 2019
Podhalański, Bogusław
Ikoniczność metropolii
Typ: książka
Data wydania: 2019
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Pokonywanie barier urbanistycznych związanych z układami transportu na obszarze Metropolii Barcelońskiej – wybrane problemy
Typ: książka
Data wydania: 2019
Markiewicz-Zahorski, Przemysław
Rozwiązania techniczne – dachy spadziste Braas
Typ: książka
Data wydania: 2019
Wojtowicz, Barbara; Górska, Renata A.; Wojtowicz, Agnieszka
Wizualizacja w architekturze : podstawy teoretyczne, analiza badawcza i zastosowania praktyczne
Typ: książka
Data wydania: 2019
Nowalińska, Małgorzata
O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hachaj, Paweł Stanisław
Analiza hydrodynamiki zbiorników zaporowych na potrzeby gospodarki wodnej : model i jego zastosowania
Typ: książka
Data wydania: 2019

123456 ... 111
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/