Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41245)
    Książki (6886)
    Artykuły i czasopisma (17953)
    Materiały konferencyjne (15026)
    Rozprawy doktorskie (1124)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (80)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2166
123456 ... 109
następne

Kozień, Marek S.
Współczesne problemy mechaniki w ujęciu teorii dystrybucji
Typ: książka
Data wydania: 2019
Muniak, Damian
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych : konstrukcja, dobór i charakterystyki cieplne
Typ: książka
Data wydania: 2019
Wójtowicz, Ryszard
Numeryczna i eksperymentalna analiza wybranych zagadnień mieszania wibracyjnego
Typ: książka
Data wydania: 2019

High-performance modelling and simulation for big data applications : selected results of the COST action IC1406 cHiPSet
Typ: książka
Redaktor: Kołodziej, Joanna, González-Vélez, Horacio
Data wydania: 2019
Gajewski, Piotr
Model
Typ: książka
Data wydania: 2019
Skoczypiec, Sebastian
Elektroerozyjne i elektrochemiczne metody mikrowytwarzania
Typ: książka
Data wydania: 2019

Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej
Typ: książka
Redaktor: Generowicz, Agnieszka
Data wydania: 2019
Zając, Grzegorz
Wieloaspektowe badania empiryczne z zakresu zużycia obręczy kół pojazdów szynowych
Typ: książka
Data wydania: 2019
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowania badań kwestionariuszowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
Typ: książka
Data wydania: 2019
Bajorek, Grzegorz; Bundyra-Oracz, Grażyna; Golda, Artur; Gruszczyński, Maciej; Juszczak, Tomasz; Kiernia-Hnat, Marta; Kohutek, Zdzisław; Piotrowska-Łój, Justyna
Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 "Beton – wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" : wydanie drugie, rozszerzone o zagadnienia certyfikacji
Typ: książka
Redaktor: Gruszczyński, Maciej, Kohutek, Zdzisław
Data wydania: 2019
Jasińska, Dorota
Molecular-continuum modelling of graphene and carbon nanotubes by the finite element method
Typ: książka
Data wydania: 2019
Fijałkowski, B. T.; Tutaj, J.
The integrated electro-mechanical drive: A mechatronic approach
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hodor, Katarzyna
Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych
Typ: książka
Data wydania: 2019
Kantarek, Anna Agata
Tkanka urbanistyczna : wybrane zagadnienia
Typ: książka
Data wydania: 2019
Skaza, Maciej; Twardowski, Mariusz
Brazylia : perspektywy
Typ: książka
Redaktor: Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Data wydania: 2019
Korbel, Wojciech
Kształtowanie przestrzeni gmin w Polsce : regulacje systemowe w ocenie gminnych władz samorządowych
Typ: książka
Data wydania: 2019
Markiewicz-Zahorski, Przemysław
Budownictwo ogólne : podręcznik dla architektów
Typ: książka
Data wydania: 2019
Markiewicz-Zahorski, Przemysław
Building construction : solutions & details for professionals
Typ: książka
Data wydania: 2019
Racoń-Leja, Kinga
Miasto i wojna : wpływ II wojny światowej na przekształcenia struktury przestrzennej i współczesną kondycję urbanistyczną wybranych miast europejskich
Typ: książka
Data wydania: 2019
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Dom zrównoważony – energooszczędny, ekologiczny, trwały
Typ: książka
Data wydania: 2019

123456 ... 109
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/