Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42121)
    Książki (6973)
    Artykuły i czasopisma (18444)
    Materiały konferencyjne (15307)
    Rozprawy doktorskie (1137)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (84)
Inne bazy bibliograficzne (14599)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2045)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2204
123456 ... 111
następne

Cyklis, Piotr; Golonka, Monika
Podstawy techniki cieplnej
Typ: książka
Data wydania: 2019
Chudyba, Krzysztof
Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych
Typ: książka
Data wydania: 2019

Cyfryzacja w budownictwie i architekturze
Typ: książka
Redaktor: Drozd, Wojciech, Kozioł, Piotr, Zima, Krzysztof
Data wydania: 2019
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Władysław Grabski (1924-1970) : działalność architekta – badacza na Politechnice Krakowskiej
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Współczesne przemiany i rozwój struktur przestrzennych w Karpatach : uwarunkowania i modele rozwoju
Typ: książka
Data wydania: 2019
Podhalański, Bogusław
Ikoniczność metropolii
Typ: książka
Data wydania: 2019
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Pokonywanie barier urbanistycznych związanych z układami transportu na obszarze Metropolii Barcelońskiej – wybrane problemy
Typ: książka
Data wydania: 2019
Markiewicz-Zahorski, Przemysław
Rozwiązania techniczne – dachy spadziste Braas
Typ: książka
Data wydania: 2019
Wojtowicz, Barbara; Górska, Renata A.; Wojtowicz, Agnieszka
Wizualizacja w architekturze : podstawy teoretyczne, analiza badawcza i zastosowania praktyczne
Typ: książka
Data wydania: 2019
Nowalińska, Małgorzata
O sztuce kopiowania : studia inspirowane badaniami powtarzalności przedstawień Hodegetrii Krakowskich 1400-1550
Typ: książka
Data wydania: 2019
Hachaj, Paweł Stanisław
Analiza hydrodynamiki zbiorników zaporowych na potrzeby gospodarki wodnej : model i jego zastosowania
Typ: książka
Data wydania: 2019
Szydłowski, Rafał
Stropy płytowe sprężone cięgnami bez przyczepności : teoria, projektowanie, badania
Typ: książka
Data wydania: 2019
Berezowski, Marek
Chaotic dynamics and fractals in chemical reactor systems
Typ: książka
Data wydania: 2019
Pachla, Filip
Wpływ wstrząsów górniczych na budowle powierzchniowe
Typ: książka
Data wydania: 2019
Kuśnierz-Krupa, Dominika
XIV-wieczne układy urbanistyczne w Małopolsce i na Podkarpaciu : stan zachowania, ochrona i rewaloryzacja
Typ: książka
Data wydania: 2019
Mizia, Małgorzata
WUF9 Malaysia Kuala Lumpur
Typ: książka
Data wydania: 2019

Tutaj zaczęła się wolność : wybrane zagadnienia z dziejów Prokocimia i Podgórza w latach 1914-1919 : praca wydana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
Typ: książka
Redaktor: Ściężor, Tomasz
Data wydania: 2019
Kowalska-Koczwara, Alicja
Wpływ drgań transportowych na ludzi przebywających w budynkach w aspekcie wybranych kryteriów ewaluacyjnych
Typ: książka
Data wydania: 2019
Ozimek, Agnieszka
Miara krajobrazu : obiektywizacja oceny widoków i panoram wspomagana narzędziami komputerowymi
Typ: książka
Data wydania: 2019
Kozień, Marek S.
Współczesne problemy mechaniki w ujęciu teorii dystrybucji
Typ: książka
Data wydania: 2019

123456 ... 111
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/