betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

LIV Konferencja Naukowa, 2008

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2008
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
123456 ... 9
następne

Zabielska-Adamska, Katarzyna
Przewodność hydrauliczna popiołu lotnego przy stałym spadku hydraulicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Tran, Chi; Dybiec, Ewa
Oszacowanie wpływu prędkości obciążenia w badaniach trójosiowego ściskania gruntów metodami logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Sulewska, Maria J.
Neuronowa interpretacja wyników sondowań DPL
Typ: referat opublikowany w książce
Srokosz, Piotr
Analiza wariacyjna zbrojenia skarp
Typ: referat opublikowany w książce
Sikora, Zbigniew
Czy rozwiązania zagadnień brzegowych w geomechanice mogą być niejednoznaczne?
Typ: referat opublikowany w książce
Popielski, Paweł
Wykorzystanie analizy wstecz do weryfikacji modeli numerycznych opisujących oddziaływanie głębokich posadowień na obiekty sąsiednie
Typ: referat opublikowany w książce
Ossowski, Rafał
Metody bezsiatkowe a MES - porównanie rozwiązań na przykładzie zagadnienia fundamentu pasmowego
Typ: referat opublikowany w książce
Olchawa, Andrzej; Kumor, Maciej
Ściśliwość gruntów organicznych z obszaru Żuław Elbląskich zanieczyszczonych olejem napędowym
Typ: referat opublikowany w książce
Majer, Edyta; Wysokiński, Lech
Nowa metoda budowy izolacji mineralnych dużych składowisk odpadów
Typ: referat opublikowany w książce
Lendo-Siwicka, Marzena; Garbulewski, Kazimierz
Odkształcenia iłów warszawskich spowodowane pęcznieniem i/lub odprężeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Kania, Mieczysław M.
Wpływ ultralekkiej warstwy na nośność graniczną fundamentów pasmowych
Typ: referat opublikowany w książce
Gorączko, Aleksandra; Kumor, Maciej K.
Problemy prognozowania przemieszczeń podłoża zbudowanego z iłów ekspansywnych na podstawie parametrów skurczu (CLOD, COLE)
Typ: referat opublikowany w książce
Glinicka, Małgorzata J.
Badania laboratoryjne ściśliwości i zagęszczalności mieszaniny piasku i odpadów plastikowych
Typ: referat opublikowany w książce
Fedorowicz, Lidia; Fedorowicz, Jan
Warunki prawidłowego modelowania podłoża gruntowego w układach budowla-podłoże górnicze
Typ: referat opublikowany w książce
Dołżyk, Katarzyna; Szypcio, Zenon
Odkształcenia sprężyste ośrodków rozdrobnionych
Typ: referat opublikowany w książce
Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz; Supernak, Ewa
Naprężenia w strefie włazu wyczystkowego w stalowym pionowym zbiorniku walcowym
Typ: referat opublikowany w książce
Wichtowski, Bernard
Obciążenie temperaturą wywołaną nasłonecznieniem komina stalowego wolno stojącego i jego skutki
Typ: referat opublikowany w książce
Šimanovskij, Aleksandr; Šalinskij, Valerij
Vliânie nesimmetričnosti poperečnogo sečeniâ na ustojčivost' nesuŝih elementov visâčih sistem
Typ: referat opublikowany w książce
Szlendak, Jerzy K.
Wpływ charakterystyki momentu-obrotu węzła na nośność i sztywność belki bezprzekątniowej z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Pisarek, Zdzisław
Długości linii załomu w doczołowych połączeniach z czterema śrubami w rzędzie
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/