Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIX Konferencja Naukowa, 2013

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2013
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 110
123456
następne

Wrana, Jan; Jarocka-Mikrut, Aleksandra
Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kossakowski, Paweł
Zabytkowe piwnice ziemne w Pierzchnicy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kołodziejczak, Jakub; Gołębiewski, Michał; Rucka, Magdalena
Diagnostyka Bramy Nizinnej w Gdańsku w kontekście procesu rewitalizacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Miśkiewicz, Mikołaj; Pyrzowski, Łukasz
Historyczny żuraw na przekonstruowanym fragmencie oryginalnej estakady jako pomnik Stoczni Gdańskiej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wawrzeńczyk, Jerzy; Molendowska, Agnieszka; Kłak, Adam
Wpływ wybranych czynników na wyniki badania nasiąkliwości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szymura, Teresa; Adamczyk, Wojciech
Procesy korozyjne w wieżach chłodniczych – badania stali zbrojeniowych w środowisku wody chłodniczej, uzdatnionej solami amonowymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szczygielska, Elżbieta; Tur, Wiktor
Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Synowiec, Katarzyna
Właściwości cementów popiołowo – żużlowych o nienormowym składzie, zawierających popiół lotny wapienny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Stępień, Piotr; Rusin, Zbigniew; Świercz, Przemysław
Interpretacja wyników pomiarów zawartości lodu w zamrażanych zaprawach przy użyciu metody DSC
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Skrzypczak, Izabela
Zmodyfikowany rozmyty system ekspertowy wspomagający wnioskowanie o jakości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Skrzypczak, Izabela
Oszacowanie wartości charakterystycznej wytrzymałości betonu na ściskanie według aktualnych zaleceń normowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Małolepszy, Jan; Grabowska, Ewelina
Wpływ zeolitów na proces hydratacji spoiw mineralnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Konkol, Janusz
Wykorzystanie geometrii fraktalnej do określenia odporności na pękanie betonu modyfikowanego metakaolinitem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Janowska-Renkas, Elżbieta
Hydrofilowość miarą efektywności działania superplastyfikatora
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Horszczaruk, Elżbieta; Brzozowski, Piotr; Rucińska, Teresa
Odporność na korozję chlorkową podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Halicka, Anna; Ogrodnik, Paweł; Zegardło, Bartosz
Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Golewski, Grzegorz L.
Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ferenc, Justyna
Badania laboratoryjne zmienności losowej lokalnych cech wytrzymałościowych wybranych stopów aluminium
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Ćwiąkała, Michał; Greinert, Andrzej; Korzeniowska, Joanna; Tarasewicz, Paweł
Wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wilk, Krzysztof
Zależność parametrów konsystencji od uziarnienia gruntów madowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/