Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIX Konferencja Naukowa, 2013

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2013
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 110
poprzednie
123456
następne

Flaga, Andrzej
Odporność pojazdów szynowych na wywracanie się przy silnych wiatrach poprzecznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz; Kłaput, Renata; Flaga, Łukasz
Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Breuer, Peter; Chmielewski, Tadeusz; Górski, Piotr; Konopka, Eduard ; Tarczyński, Lesław
Investigations of dynamic characteristics of a tall industrial chimney due to light wind and solar radiation
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bosak, Grzegorz
Badania modelowe wpływu interferencji aerodynamicznej otoczenia śródmiejskiego na budynek wysokościowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wysokowski, Adam
Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szelka, Janusz; Kamyk, Zbigniew
Kompozytowe mosty wojskowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Pradelok, Stefan ; Bętkowski, Piotr; Rudzik, Adam; Łaziński, Piotr
Modelowanie inżynierskie szczegółów konstrukcyjnych mostu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Olaszek, Piotr; Cieśla, Juliusz; Szaniec, Waldemar
Badanie skutków oddziaływań bocznych na wiadukcie kolejowym leżącym na łuku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Łagoda, Marek; Kowal, Maciej
Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałość złącza stal – kompozyt FRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Karaś, Sławomir; Czubacka, Wioleta
Eurokody mostowe a mechanika
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Jarosz, Jakub
Wpływ sił hamowania na przemieszczenia zintegrowanych konstrukcji mostowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Miśkiewicz, Mikołaj; Pyrzowski, Łukasz; Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof
Badania wiaduktu nad torami kolejowymi przy PGE Arena w Gdańsku podczas jego realizacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bętkowski, Piotr; Pradelok, Stefan
Analiza obliczeniowa możliwości zabezpieczenia ramownicowego obiektu mostowego na znaczne wpływy górnicze
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Wielgos, Piotr
Strojenie tłumików masowych na przykładzie Stadionu Miejskiego w Poznaniu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szulej, Jacek
Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomateriałowych z dodatkiem zeolitu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Potrzeszcz-Sut, Beata; Pabisek, Ewa
Analiza stanu naprężeń i przemieszczeń konstrukcji aluminiowej z wymienianymi elementami
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Pieńko, Michał
Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Podwórna, Monika; Klasztorny, Marian
Wpływ losowych nierówności toru na drgania wybranego układu most zespolony / nawierzchnia kolejowa / pociąg szybkobieżny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Mytych-Kumańska, Eliza; Kossakowski, Paweł
Odporność na pękanie starej stali mostowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Meronk, Błażej; Wilde, Krzysztof
Diagnostyka zginanej płyty betonowej z zastosowaniem fal ultradźwiękowych modulowanych drganiami niskich częstotliwości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/