Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
123456 ... 10
następne

Biliński, Tadeusz
Stan i perspektywy kształcenia i doskonalenia kadr inżynierskich dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Sokołowski, Ryszard
Stan oraz perspektywy kształcenia i doskonalenia robotników i techników dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Lenkiewicz, Władysław
Stan oraz perspektywy kształcenia i dokształcania robotników i techników dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Cieszyński, Kazimierz
Kształcenie i dokształcanie kadr dla budownictwa [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Rowiński, Leon
Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010 [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Kuś, Stanisław
Problemy kształcenia inżynierów dla projektowania [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Bratkowski, Andrzej
Potrzeby ilościowe i jakościowe kadry na tle perspektyw rozwoju budownictwa do roku 2010 [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Ciesielski, Roman
Kształcenie kadr dla budownictwa oraz rola przedsiębiorstw i stowarzyszeń w procesie tego kształcenia [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Waszczyszyn, Zenon
Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy konstrukcji żelbetowych : referat problemowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1987
Przysłópska-Kłosak, Danuta
Studenckie zawodowe praktyki budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jurkiewicz, Waldemar; Nowakowski, Andrzej B.; Pająk, Zbigniew
Praktyczne przygotowanie do zawodu absolwentów wydziałów budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jędrzejczyk, Irena
Problemy i efekty krótkoterminowego dokształcania kadr inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Chrabczyński, Grzegorz
Stan obecny i perspektywy rozwoju studiów podyplomowych z zakresu budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Świądrowski, Witold
Rola Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w kształceniu i dokształcaniu kadr
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kaliski, Jerzy; Małozięć, Tadeusz
Rola przedsiębiorstw budowlanych w kształceniu i dokształcaniu kadr inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Padowicz, Wojciech
Problemy kształcenia i zatrudnienia kadr z wyższym wykształceniem w nowych warunkach społeczno-gospodarczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Lewinowski, Czesław
Wyższe studia techniczne dla pracujących z zakresu budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jaxa-Rożen, Mieczysław
Zmiany systemów i planów kształcenia kadr inżynierskich w latach 1950-1985 na przykładzie jednej uczelni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Dyduch, Krzysztof; Piechnik, Stefan
Kształcenie inżynierów w uczelniach zachodnich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Cyunel, Bogdan; Lossow-Samkowa, Barbara
Plany kształcenia kadr inżynierskich w Polsce (porównania między uczelniami)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/