Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
123456789
następne

Gil, Marian
Zdatność użytkowa zestawów maszyn o strukturze szeregowej z akumulatorami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czapliński, Kazimierz; Czemplik, Andrzej; Paprocki, Artur
Montaż mostu drogowego przez Odrę w Opolu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Cieszyński, Kazimierz; Karpow, Walentyna
Kryteria wyboru wariantu technologiczno-organizacyjnego procesu podstawowego w produkcji prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bołtryk, Michał
Korpuskularno-fenomenologiczne ujęcie procesów komprymacji i aktywacji grubodyspersyjnych ośrodków ciągłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Banyś, Kazimierz; Borecki, Leszek
Wpływ rotacyjnego prostowania na niektóre własności prostowanych prętów zbrojeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Adamkiewicz, Bożenna
Wpływ technologiczności rozwiązań budowlanych na techniczną jakość eksploatacyjną budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Zybura, Adam
Opór dyfuzji jonów żelaza w betonie podczas korozji zbrojenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Stefański, Andrzej
Przewodność cieplna zawilgoconych i zamrożonych gazobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Przyrowska, Aldona
Wpływ czynników zewnętrznych i struktury materiału na przebieg przemiany fazowej woda-lód w materiale porowatym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Nantka, Marian B.
Metody pomiaru infiltracji powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kolbrecki, Andrzej
Metoda oceny zagrożenia ludzi toksycznymi produktami rozkładu i spalania materiałów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Klemm, Piotr; Rożniakowski, Kazimierz; Wojtatowicz, Tomasz
O możliwości zastosowania lasera do wyznaczania współczynnika wyrównania temperatury dla materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Ickiewicz, Irena; Pogorzelski, Jerzy A.
Wpływ wybranych czynników na głębokość przemarzania gruntów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Hopkowicz, Marian; Pietrzyk, Zbigniew; Nowarski, Adam
Optymalizacja procesu niestacjonarnego ogrzewania budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Grzeszczyk, Wiesław; Marszałek, Kazimierz; Nowak, Henryk; Śliwińska, Elżbieta; Śliwowski, Lech
Drzwi a straty zimna z komory składowej chłodni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Gawin, Dariusz; Klemm, Piotr
Temperatura w osi mostka termicznego oraz jej zależność od geometrycznych i fizycznych parametrów przegrody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Forowicz, Teresa
Oszczędności energii w wyniku polepszenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Duc, Edward
Wyznaczenie pól temperatur w słupach żelbetowych celem określenia ich odporności ogniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Borowy, Andrzej; Pogorzelski, Jerzy A.
Rozkład temperatury w przekrojach konstrukcji betonowych do oceny odporności ogniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wydra, Włodzimierz; Ehm, Christian
Współczynnik Poissona betonu w wysokich niestacjonarnych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/