Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1 ... 345678910
następne

Ulańska, Danuta; Romanowska, Anna
Nośność żelbetowych tarcz przewieszonych ze słupami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz
Modelowe badania ugięć stropu płytowo-słupowego pod obciążeniem doraźnym i długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kubiak, Janusz
Obliczanie płyt anizotropowych o zmiennej sztywności na przykładzie zarysowanej płyty żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Mucha, Jarosław
Ugięcia płyt żelbetowych krzyżowo zbrojonych, utwierdzonych na obwodzie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Goszczyńska, Barbara; Goszczyński, Stefan; Mucha, Jarosław
Rozwarcie rys w płytach krzyżowo zbrojonych obciążanych doraźnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Kosińska, Anna
Nowy rodzaj zbrojenia poprzecznego w strefie przebicia płaskich stropów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czmoch, Ireneusz; Halwic, Witold; Piliszek, Jacek
Ocena zapasu bezpieczeństwa ścian betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czmoch, Ireneusz; Piliszek, Jacek
Ocena zapasu bezpieczeństwa stropów żelbetowych jednokierunkowo zginanych projektowanych zgodnie z normą PN-84/B-03264
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czkwianianc, Artem; Kozicki, Jan; Pawenta, Gabriel; Sawicki, Wacław
Nośność głowicy słupa w prefabrykowanym, żelbetowym systemie "SPU"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Ajdukiewicz, Andrzej; Kliszczewicz, Alina
Analiza stanu granicznego nośności zginania w żelbetowych ustrojach płytowo-słupowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Zamorowski, Wiesław
Rysoodporność skurczowa elementów betonowych dojrzewających bez swobody odkształceń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Szarliński, Jan
Nieliniowy reologiczny model betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Styś, Dariusz
Parametry pola naprężeń w sąsiedztwie wierzchołka szczeliny w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Sitko, Andrzej; Sulimowski, Zdzisław
Program MESBET-I do analizy płaskich ustrojów żelbetowych pod obciążeniem doraźnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kozłowski, Jerzy; Minch, Maciej
Próba opisu współdziałania betonu i zbrojenia w otoczeniu rysy w zagadnieniu płaskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kamiński, Krzysztof; Knauff, Michał
Odkształcalność betonu rozciąganego w warunkach wymuszonego przemieszczenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Januszkiewicz, Andrzej
Nośność graniczna belek częściowo sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Pawlica, Jerzy
Wytrzymałość betonu na przecinanie w złożonym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Dyduch, Krzysztof; Tworek, Jerzy
Zginane elementy częściowo sprężone poddane obciążeniom wielokrotnie zmiennym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Stojek, Zbyszko
Skrętno-ścinające drgania pręta wymuszone kinematycznie z wzbudzeniem parametrycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
1 ... 345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/