Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
12345678910
następne

Dmochowska, Janina; Ostapiukowa, Janina
Wpływ ciekłej żywicy epoksydowej na wodoszczelność betonu cementowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Jabłoński, Andrzej; Leski, Eugeniusz
Nowy sposób kontroli i regulacji temperatury z sygnalizacją wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Czkwianianc, Artem; Nowakowski, Andrzej B.
Odkształcalność betonu piaskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bogusławska-Kozłowska, Joanna
Reologiczne zachowanie się świeżych zaczynów cementowych aktywowanych ultradźwiękami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Błociszewska, Grażyna; Krzywobłocka-Laurow, Róża
Ocena przydatności cementów portlandzkich do betonu aktywowanego termicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Bielawski, Czesław
Wytrzymałość betonu w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Ziółko, Jerzy
Spawanie uszkodzonego płaszcza zbiornika częściowo wypełnionego ropą naftową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Weiss, Stanisław; Wieczorek, Marcin
Analiza nośności stalowych podzespołów ażurowych ściskanych mimośrodowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Szlendak, Jerzy
Weryfikacja doświadczalna oszacowań nośności węzłów T z rur prostokątnych - interakcja M-N
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Siepak, Jerzy Stanisław
Nośność żebra podporowego blachownic w świetle badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Pancewicz, Zygmunt; Giżejowski, Marian; Żółtowski, Wojciech; Kordjak, Jacek
Wpływ sztywności styków montażowych na długość wyboczeniową słupów stalowych szkieletów wielokondygnacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Merunowicz, Włodzimierz
Nośność ze względu na stateczność stalowej, zginanej rampy portalowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kubissa, Jacek
Nośność połączeń spawanych elementów ze stali wstępnie trwale wydłużonej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kowaliszyn, Stanisław; Podolski, Bogdan
Koncepcja oceny wytrzymałości stali konstrukcyjnych z wykorzystaniem pomiarów twardości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Köhle, Jerzy; Reipert, Zbigniew
Wyniki i wnioski z badań doświadczalnych pierścienia tubingowego o podatnych złączach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kamiński, Mieczysław
Wyznaczenie wpływu podatności konstrukcji zbiornika na napór materiału sypkiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Biegus, Antoni
Badania nośności granicznej osiowo ściskanych blach fałdowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Augustyn, Jan; Łaguna, Jan
Propozycja klasyfikacji połączeń na podstawie stanów granicznych konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Wichtowski, Bernard
Wpływ rodzaju skratowania i jego połączenia na stateczność sprężystą dwugałęziowego pręta złożonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Weiss, Stanisław; Gergovich, Kazimierz
Zwichrzenie prototypowych dźwigarów stalowych z pasami skrzynkowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
12345678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/