Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXII Konferencja Naukowa, 1986

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1986
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 190
poprzednie
1 ... 45678910
następne

Śniady, Paweł; Żukowski, Stanisław
Metoda przemieszczeń w analizie statycznej ram płaskich o losowych parametrach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Smoleń, Tadeusz
Analityczne rozwiązanie lepkosprężystego układu belka-podłoże przy obciążeniu ruchomym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Dynamika i niezawodność mostu drogowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Rychter, Zenon
O dokładności klasycznej teorii płyt
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Radwańska, Maria; Pabisek, Ewa
Analiza statyki i stateczności powłoki chłodni kominowej za pomocą dwuwymiarowych elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Pogorzelska, Joanna
Badania współpracy układów konstrukcja - podłoże gruntowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Pieczara, Janina
Analiza stateczności chłodni kominowych za pomocą ścisłych elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Pałkowski, Szymon
Wyboczenie słupów złożonych o zmiennej sztywności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Paluch, Marian
Analiza dynamiczna gumowych walcowych łożysk mostowych w świetle nieliniowej dynamiki ośrodków odkształcalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Miedziałowski, Czesław
Obliczanie nieliniowych drgań wymuszonych ścian usztywniających z uwzględnieniem współpracy podłoża gruntowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Łukaszewicz, Józef
Wpływ ośrodka gruntowego na stateczność betonowych wgłębnych zbiorników walcowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Łańczak, Władysław
Zastosowanie fundamentu z eliminatorem drgań dla pilarek ramowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kubik, Jan
Statyka ramowych konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kordecki, Zbigniew; Krok, Józef; Biliński, Wojciech; Szarliński, Jan
Zagadnienia projektowe i wykonawcze zapory ziemnej ze szczelnym rdzeniem w terenie zagrożonym szkodami górniczymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Kolka, Andrzej; Szymczak, Czesław
Optymalizacja zmiany grubości ścianek belki o zamkniętym przekroju poprzecznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Idczak, Włodzimierz; Winnicki, Ireneusz
Niejawne schematy różnicowe w dynamice sztywno-lepkoplastycznych membran kołowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Grycz, Jerzy; Folga, Alicja
O wyznaczaniu przemieszczeń i sił wewnętrznych w belkach opartych na podłożu sprężystym o uogólnionych cechach ośrodka Wieghardt'a
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Gładysz, Małgorzata
Ocena niezawodności układu obciążonego losową serią sił - problem pierwszego przejścia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Góźdź, Aldona
Metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych w analizie drgań pala wbijanego w grunt
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Glabisz, Wojciech
Wpływ podłoża sprężystego na stateczność pręta pod obciążeniem niepotencjalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986

poprzednie
1 ... 45678910
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/