betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

LXI Konferencja Naukowa, 2015

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2015
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 145
123456 ... 8
następne

Bać, Anna; Cebrat, Krzysztof
Budynki energooszczędne w praktyce
Typ: referat opublikowany w książce
Tafil-Klawe, Małgorzata; Klawe, Jacek J.
Co to znaczy „zdrowy dom”?
Typ: referat opublikowany w książce
Piasecki, Michał
Harmonizacja metod oceny środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej budynków biurowych na przykładzie projektu OPEN HOUSE
Typ: referat opublikowany w książce
Kurtz-Orecka, Karolina
Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej w cyklu całorocznym
Typ: referat opublikowany w książce
Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Furtak, Marcin; Rucińska, Joanna
System oceny budynków wg Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Typ: referat opublikowany w książce
Dylla, Andrzej; Pawłowski, Krzysztof
Konieczne zmiany w ocenie jakości cieplno-wilgotnościowej elementów budynków energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Witczak, Konrad; Gawin, Dariusz
Wielokryterialna ocena zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz efektywności energetycznej budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Nowak, Henryk; Nowak, Łukasz; Śliwińska, Elżbieta
Wpływ pasywnych systemów solarnych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej na komfort wizualny użytkowników
Typ: referat opublikowany w książce
Koczyk, Halina; Basińska, Małgorzata
Optimum energetyczno-ekonomiczne rozwiązań instalacyjnych budynków energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Geryło, Robert
Optimum ekonomiczne wymagań energetycznych w odniesieniu do budynków w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Pompy ciepła jako podstawowe urządzenia ciepła i chłodu w instalacjach OZE
Typ: referat opublikowany w książce
Leciej-Pirczewska, Dorota
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda zewnętrzna z barierą termiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Goryca, Zbigniew
Małe elektrownie wiatrowe
Typ: referat opublikowany w książce
Figiel, Ewa
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane ogrody zimowe a oszczędność energii cieplnej
Typ: referat opublikowany w książce
Chwieduk, Dorota
Energetyka słoneczna budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Szaflik, Władysław
Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Sowa, Jerzy
Jakość powietrza w budynkach energooszczędnych
Typ: referat opublikowany w książce
Garbalińska, Halina
Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich charakterystyki cieplne
Typ: referat opublikowany w książce
Drobiec, Łukasz; Misiewicz, Lech
Wpływ wymagań budownictwa energooszczędnego na spełnienie wymagań podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem nośności i stateczności konstrukcji oraz ochrony przed hałasem
Typ: referat opublikowany w książce
Cierzniewski, Piotr; Kurtz-Orecka, Karolina
Energooszczędne rozwiązania instalacji oświetlenia wbudowanego w budynkach użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/