Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kurtz-Orecka, Karolina

Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej w cyklu całorocznym

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The yearly comprehensive evaluation of the energy retrofit measures of public buildings
Opublikowane w Budownictwo energooszczędne w Polsce : stan i perspektywy
Zakres stron 303-312
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-74-0
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Powszechnie stosowane w zadaniach termomodernizacyjnych algorytmy wyboru rozwiązań optymalnych odnoszą się do zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania i wentylacji, zaniedbując potrzeby chłodnicze. ... więcej

The algorithms commonly used in selection tasks for optimal thermo-modernization solutions are related to the energy demand for heating and ventilation, neglecting the cooling needs. Divergent conditions ... więcej
Słowa kluczowe termo-modernizacja, potrzeby cieplne, potrzeby chłodnicze, budynki niemieszkalne

energy retrofit, heating demand, cooling demand, commercial buildings

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/