Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLV Konferencja Naukowa, 1999

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1999
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
123456 ... 9
następne

Więckowski, Andrzej
Przykład wykorzystania metody NMS w sozoekonomicznej analizie realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Żurański, Jerzy Antoni
Ocena warunków wiatrowych w rejonie przeprawy mostowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Żółtowski, Krzysztof
Analiza porównawcza wariantów przeprawy drogowej przez kanał martwej Wisły w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Zobel, Henryk
Zjawiska termiczne w mostach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Wołowicki, Witold
Spodziewane kierunki zmian systemu norm projektowania mostów w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Jakiel, Przemysław; Mańko, Zbigniew; Wierzbicki, Tomasz
Trwałość mostów wykonanych ze stali trudnordzewiejącej 12HNNb z uwzględnieniem procesów korozji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Rewiński, Stefan; Urbanik, Andrzej
Mosty w programie budowy autostrad w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Ukleja, Janusz; Ukleja, Kazimierz
Przestrzenna konstrukcja kratowa, zespolona z żelbetową płytą ortotropową w budownictwie mostowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Biernat, Stanisław; Śniady, Paweł
Problemy i metody probabilistycznej analizy i oceny niezawodności mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Szelka, Janusz
Generowanie wiedzy w systemach eksperckich wspomagających projektowanie mostów wojskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kaszyński, Adam; Kozicki, Jerzy; Suwara, Tadeusz
Mosty w Polsce na tle reformy drogownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Small, Edgar P.
Zarządzanie mostami w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Schmitt, Roland
Elementy techniki budowy pylonów z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Sawicki, Maciej
Systemowe wspomaganie zarządzania kolejowymi obiektami inżynieryjnymi PKP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Ryżyński, Andrzej
Rola konkursów na obiekty mostowe w stymulowaniu polskiego mostownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Rymsza, Janusz
Współpraca polsko-ukraińska przy rekonstrukcji Zamkowego Mostu w Kamieńcu Podolskim
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Rybak, Mieczysław
Obciążalność przęseł mostowych projektowanych w różnych okresach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Radomski, Wojciech
Nowe materiały w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Quade, Jochen; Reuschel, Elke
Eksperymentalna ocena nośności i bezpieczeństwa betonowych obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Hildebrand, Maciej; Puła, Wojciech
Ocena niezawodności podpory mostu wznoszonego metodą nawisową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/