betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XL Konferencja Naukowa, 1994

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1994
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 151
123456 ... 8
następne

Wodyński, Aleksander
Wpływ czasu na zużycie techniczne ścian budynków murowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Bieńkowski, Lech; Runkiewicz, Leonard
Wpływ współpracy żeber na nośność i sztywność lekkich stalowo-poliuretanowych elementów przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Lange, Małgorzata; Mielczarek, Zbigniew
Badania sztywności płyt typu "IZOPANEL" przy zginaniu w ich płaszczyźnie
Typ: referat opublikowany w książce
Właszczuk, Marek; Malczyk, Andrzej
Badania modelowe zespolonych stropów drewniano-żelbetowych z łącznikami rurowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Kubica, Jan
Badanie wpływu ściskania na postaciową odkształcalność ścinanych ścian z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Kliszczewicz, Ryszard
Badanie efektywności murowanych wypełnień jako skutecznych usztywnień ram żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Kuralavičius, Arvydas; Laurinavičiene, Violeta; Jankaukas, Antanas; Popov, Vladimir; Jonaitis, Bronius
Compositie left-in-place forming system for three-layer wall of cast-in-situ concrete
Typ: referat opublikowany w książce
Orłowski, Zygmunt
Wyznaczanie lokalizacji obiektów produkcji pomocniczej i usługowej metodą programowania kombinatorycznego
Typ: referat opublikowany w książce
Mrozowicz, Juliusz; Hejducki, Zdzisław
Komputerowy system wyznaczania macierzy wyjściowych w metodach równoległo-potokowych
Typ: referat opublikowany w książce
Marcinkowski, Roman
Metoda wyboru technologii realizacji zadań inżynieryjno-budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Lenkiewicz, Władysław; Olędzka, Danuta
Ustalanie liczebności załogi budowy według przyjętego kryterium
Typ: referat opublikowany w książce
Lefik, Marek
"Inteligentna" baza danych o stanie technicznym obiektów inżynierskich - koncepcja zastosowania sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Olędzka, Danuta; Knauff, Anna
Rozdział nakładów finansowych na utrzymanie i modernizację dróg
Typ: referat opublikowany w książce
Ołtarzewski, Mieczysław; Paczkowski, Witold M.; Kaszyńska, Barbara
Wielokryterialne wspomaganie decyzji wyceny obiektu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Kasprowicz, Tadeusz
Harmonogramowanie robót inżynieryjno-budowlanych z terminowym zapotrzebowaniem zależnych brygad roboczych
Typ: referat opublikowany w książce
Konopka, Roman; Cyunel, Bogdan
Modelowanie wielofazowych procesów produkcyjnych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Ircha, Jan; Wolski, Leszek
Wpływ przepony na temperaturę powietrza wewnętrznego w budynku inwentarskim
Typ: referat opublikowany w książce
Wyrwał, Jerzy; Świrska, Jadwiga
Obliczanie zawilgocenia przegród budowlanych przy uwzględnieniu wilgoci kapilarnej
Typ: referat opublikowany w książce
Zielińska, Halina; Firkowicz, Katarzyna; Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Uproszczony sposób obliczania sezonowego zapotrzebowania energii do ogrzewania budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Faryniak, Leszek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Wymiana powietrza w pomieszczeniach ze szczelną stolarką okienną
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/