Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVI Konferencja Naukowa, 2010

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2010
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 130
123456
następne

Kotynia, Renata
Wzmacnianie stref przypodporowych belek żelbetowych za pomocą wklejania materiałów kompozytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Zembaty, Zbigniew; Kokot, Seweryn
Monitorowanie zmian sztywności przestrzennych konstrukcji prętowych poprzez pomiary ich drgań harmonicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wielgos, Piotr; Flaga, Andrzej
Praktyczne aspekty optymalizacji parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Szychowski, Andrzej
Stateczność sprężyście zamocowanych płyt wspornikowych przy wzdłużnej zmienności naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Studziński, Ropbert; Pozorski, Zbigniew; Garstecki, Andrzej
Wpływ warunków podparcia na stany graniczne płyt warstwowych z miekkim rdzeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Rucka, Magdalena
Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Podwórna, Monika
Modelowanie i analiza dynamiczna belki mostowej obciążonej strumieniami elementów ruchomych z uwzględnieniem więzów jednostronnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kubik, Jan; Rzepka, Joachim
Ocena uszkodzeń konstrukcji za pomocą czujników piezopolimerowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Konderla, Piotr; Kutyłowski, Ryszard
Sprężysto-plastyczna analiza nośności płyty fundamentu palowego komina
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Chróścielewski, Jacek; Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof; Witkowski, Wojciech
Zastosowanie metody elementów spektralnych do modelowania zjawisk propagacji fal sprężystych dla celów diagnostyki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Chrostowski, Piotr
Modelowanie oporu poprzecznego w torze kolejowym przy wykorzystaniu badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bysiec, Dominika; Mirski, Jarosław
Analiza statyki wybranej rodziny kopuł prętowych jedno- i dwuwarstwowych wywodzących się od oktaedru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Breuer, Peter; Chmielewski, Tadeusz; Górski, Piotr; Konopka, Eduard
Monitoring horizontal displacements in a vertical profile on industrial chimney Bełchatów using GPS technology
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Borowicz, Tadeusz; Szaniec, Waldemar; Potrzeszcz, Beata
Algorytm wyznaczania ścieżek równowagi ram z nieliniowo podatnymi połączeniami prętów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Tatko, Radosław; Kobielak, Sylwester
Beton poddany dużym prędkościom odkształceń - analiza badań z wykorzystaniem techniki pręta Hopkinsona
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Świt, Grzegorz
Zastosowanie emisji akustycznej w badaniach obiektów mostowych - weryfikacja procedury japońskiej i amerykańskiej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Stelmaszczyk, Grzegorz
Zmiany charakterystyki zamarzania wody w porach nie napowietrzanych zapraw cementowych podczas cyklicznego zamrażania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Sokołowska, Joanna J; Garbacz, Andrzej
Model materiałowy popiołowych betonów żywicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Skrzypczak, Izabela
Kontrola odbiorcza wyrobów betonowych według oceny alternatywnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wojnar, Andrzej; Kozłowski, Aleksander
Wpływ sztywności węzłów na zachowanie się stalowej ramy przechyłowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/