Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVI Konferencja Naukowa, 2010

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2010
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 130
poprzednie
1234567
następne

Wyroślak, Mariusz; Sikora, Zbigniew
Wzmacnianie gruntów słabonośnych techniką łączenia efektywnych technologii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Topoliński, Szymon
Wybrane problemy określania wytrzymałości stabilizowanych gruntów organicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Surowiecki, Andrzej; Kozłowski, Wojciech; Grabowski, Lechosław
Wpływ konfiguracji oporowej ściany gabionowej nasypu drogowego na wartość miar stateczności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Lendo-Siwicka, Marzena; Garbulewski, Kazimierz
Nowy konsolidometr do badania gruntów nienasyconych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kuźniar, Krystyna; Chudyba, Łukasz
Analiza wpływu kierunku propagacji drgań od wstrząsów górniczych na ich przekazywanie z gruntu na budynek
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kumor, Maciej Kordian; Zygmuntowicz, Michał; Zygmuntowicz, Zygmunt
Warunki geotechniczne derminantą kosztów realizacji budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kumor, Maciej Kordian; Kumor, Łukasz
Skurcz i pęcznienie ekspansywnych iłów północnej Polski
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Krasiński, Adam; Sieńko, Rafał
Pomiar pionowego rozkładu siły w palu podczas testów statycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kozłowski, Wojciech; Balawejder, Adam; Surowiecki, Andrzej
Nasyp komunikacyjny w warunkach zmiany poziomu wody gruntowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Jastrzębska, Małgorzata; Łupieżowiec, Marian
Osiadania fundamentów z uwzględnieniem zmienności modułów odkształcenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Gwizdała, Kazimierz; Słabek, Andrzej; Więcławski, Paweł
Rozwiązania konstrukcyjne posadowienia przepustów drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wesołowska, Maria; Kaczmarek, Anna
Wpływ rodzaju zapraw na penetrację wody deszczowej w murze licowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Telejko, Marek; Zender-Świercz, Ewa; Piotrowski, Jerzy Zb.
Wpływ wielopoziomowego parkingu na jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Nurzyński, Jacek
Wpływ nawiewników powietrza na izolacyjność akustyczną ściany zewnętrznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kubik, Jan; Kucharczyk, Andrzej
Szacowanie współczynnika wymiany wilgoci w zasolonej ceramice
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Heim, Dariusz; Janicki, Marcin
Modelowanie metodą sieciową zjawisk transportu ciepła i masy w podwójnych fasadach budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Gil, Jarosław; Marcinowski, Jakub
Porównanie izolacyjności akustycznej ściany z cegły pełnej oraz nowoczesnej ściany szkieletowej pod kątem ich zastosowania w środowisku muzycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Żurański, Jerzy Antoni
Korekta charakterystycznych prędkości wiatru ze względu na wpływ terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wróblewski, Bogdan; Borowy, Andrzej
Odporność ogniowa dachów z płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Woliński, Szczepan; Pytlowany, Tomasz
Uwagi o szacowaniu wartości oddziaływań za pomocą modelu Gumbela
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/