Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVI Konferencja Naukowa, 2010

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2010
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 130
poprzednie
1234567
następne

Wilde, Krzysztof
Zautomatyzowane systemy monitoringu technicznego dachów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wichtowski, Bernard; Jarosińska, Małgorzata; Woźniak, Zdzisław
Badania głównych elementów stalowej konstrukcji hali po około 100 latach eksploatacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Ślęczka, Lucjan
Zachowanie się króćca teowego pod wpływem obciążeń zmiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Szajek, Krzysztof; Łodygowski, Tomasz
Optymalizacja konstrukcji budowlanych przy użyciu modelu MES w programie SOLDIS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Stankiewicz, Bogdan
Przykład komputerowej analizy zwichrzenia stalowej belki ciągłej metodą elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Maślak, Mariusz; Litwin, Małgorzata
Zastępcza sztywność sieczna w szacowaniu odporności ogniowej nierównomiernie ogrzanych belek stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Marcinowski, Jakub; Różycki, Zbigniew
Oszacowanie nośności wyboczeniowej słupów żeliwnych w rewitalizowanych obiektach historycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kowal, Zbigniew
Wymiarowanie połączeń prętów w kratownicach z punktu widzenia niezawodności konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kossakowski, Paweł
Ocena nośności elementów konstrukcji stalowych metodami R-6 i FITNET
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Chablaszek, Monika; Kowal, Zbigniew
Sprężysto-plastyczna utrata stateczności ściskanych prętów rurowych poddanych dwukierunkowemu stanowi naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bijak, Roman
Wyznaczanie momentu krytycznego zwichrzenia bisymetrycznych belek dwuteowych podpartych widełkowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Barszcz, Anna
Uogólniona zależność σ - ε ściskanego kątownika zamocowanego jednym ramieniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Barcewicz, Wioletta; Giżejowski, Marian
Ocena charakterystyki moment-obrót pewnej klasy węzłów zespolonych stalowo-betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Woliński, Szczepan
Globalny współczynnik bezpieczeństwa w nieliniowej analizie konstrukcji z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Waśniewski, Tomasz; Sowa, Łukasz; Kamińska, Maria E.
Wpływ zbrojenia poprzecznego na nośność i odkształcalność słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Urban, Tadeusz
Komentarz do zasad obliczania stóp fundamentowych na przebicie według PN-EN 1992-1-1:2008
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Sowa, Łukasz; Waśniewski, Tomasz; Kamińska, Maria E.
Wpływ sposobu ukształtowania poprzecznego zbrojenia kompozytowego CFRP na efektywność wzmacniania belek ze względu na ścinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Sokołowski, Jacek; Wesołowski, Marek
Praca strzemion w elementach sprężonych w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Piasta, Wojciech; Góra, Jacek; Budzyński, Waldemar
Przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowej pod wpływem złożonych oddziaływań korozyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Pędziwiatr, Janusz
Słupy mimośrodowo ściskane - propozycja analizy i wymiarowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/