betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10095)
    Artykuły i Czasopisma (7299)
    Publikacje książkowe (687)
    Materiały konferencyjne (201)
    Prace dyplomowe (1872)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38808)
    Książki (6583)
    Artykuły i czasopisma (16869)
    Materiały konferencyjne (14020)
    Rozprawy doktorskie (1097)
    Opublikowane recenzje (84)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (65)
Inne bazy bibliograficzne (14053)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1927)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (273)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4523
123456 ... 227
następne

Królikowska, J.
Green infrastructure in urbanized areas as the future of eco-engineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Wójcik, W.; Generowicz, A.; Kryłów, M.
Study of vermicompost properties of sewage sludge and biodegradable waste using zeolites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Hajduga, G.; Generowicz, A.; Iwanejko, R.
Analysis of changes in waste accumulation in small communities
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Celadyn, Wacław; Witeczek, Aleksandra
Zrównoważone rozwiązania w zakresie architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Olczak, Piotr; Zabagło, Jadwiga; Kandefer, Stanisław; Dziedzic, Jakub
Wpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia odpadów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Porzuczek, Jan
Koncepcja modułowego sterownika systemów solarnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Gwóźdź, Marian
Udział biegłych sądowych i rzeczoznawców w rozpoznaniu patologii budowlanej na przykładzie katastrofy hali MTK w Chorzowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Stypuła, Krzysztof
Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach – normy i sporządzanie opinii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Czaplicka, Anna; Kubala, Marek; Pokrzywa, Katarzyna
Historia powstania Zalewu Bagry w Prokocimiu oraz jakość jego wód w aspekcie wykorzystania rekreacyjnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Ściężor, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
Geomorfologia i hydromorfologia historyczna obszaru Prokocimia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Ściężor, Tomasz
Zagadka Prokendorffu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Ściężor, Tomasz
Prokocim przez wieki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Fannar, Heimir; Cyklis, Piotr
Compressors
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Piekarski, Marian
Dualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Mitianiec, Wladyslaw
Modern pneumatic and combustion hybrid engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Lorkowski, J.; Grzegorowska, O.; Kozień M. S.; Kotela, I.
Effects of breast and prostate cancer metastases on lumbar spine biomechanics: rapid in silico evaluation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Knosala, Ryszard; Wasilewska, Barbara; Boratyńska-Sala, Anna
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018

123456 ... 227
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/