Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (42455)
    Książki (7010)
    Artykuły i czasopisma (18667)
    Materiały konferencyjne (15378)
    Rozprawy doktorskie (1139)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (85)
Inne bazy bibliograficzne (14616)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2051)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4793
123456 ... 240
następne

Ganczarski, Artur; Szubartowski, Damian
Problems of thick functionally graded material structures under thermomechanical loadings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Sustainable production of chitosan
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Florkiewicz, Wioletta; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Manufacturing of titanium and its alloys
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ślusarczyk, Ł.; Franczyk, E.
Experimental determination of cutting forces during orthogonal turning of C45 steel
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Franczyk, E.; Zębala, W.; Ślusarczyk, Ł.
Modeling of burrs during drilling of titanium alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Rumian, K.; Zębala, W.
[Taguchi method and variance analysis for cutting data selection for sintered nickel based materials machining]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Struzikiewicz, G.; Buczak, Sz.
Analysis of costs of manufacturing a three-axis plotter milling large-size wooden elements
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Michałowski, Stanisław; Sobczyk, Andrzej
Zastosowanie krat pomostowych wciskanych w warunkach obniżonej temperatury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Chwastek, Stefan
Minimalizacja drgań ładunku przenoszonego przez żurawie z wychylnym wysięgnikiem obrotowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Egner, Halina; Egner, Władysław
Effective variables and damage effect functions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Rudnicki, Andrzej
Wybrane uwarunkowania dla sieci dróg i ulic w planowaniu ruchu miejskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Starowicz, Wiesław; Nosal Hoy, Katarzyna
Plany mobilności dla zakładów pracy jako instrument realizacji zarządzania mobilnością w miastach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kmiecik, Kamil
Nośność masztu aluminiowego po zerwaniu odciągu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kmiecik, Kamil
Analiza nośności masztu aluminiowego cz. 2 – wymiarowanie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Kmiecik, Kamil
Analiza nośności masztu aluminiowego cz. 1 – obciążenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bednarz, Martyna
Społeczny aspekt gradacji przestrzeni w środowisku mieszkaniowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Szabłowska, Paulina; Rochel, Maciej
Problemy komunikacyjne północnych dzielnic Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Bauer, Marek; Szarata, Andrzej
KBR marzeń, czyli NSP 2021 w służbie planowania systemów transportowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Drabicki, Arkadiusz; Szarata, Andrzej; Kucharski, Rafał
Modelowanie skutków zjawiska wzbudzenia (tłumienia) ruchu w analizach efektywności miejskich inwestycji drogowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Stypułkowska, Ewelina; Twardowski, Witold
Analiza czasu przejazdu szybkiego tramwaju przed i po oddaniu do użytku estakady nad układem torowym Dworca PKP Kraków Płaszów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019

123456 ... 240
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/