Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46076)
    Książki (7530)
    Artykuły i czasopisma (20829)
    Materiały konferencyjne (22909)
    Rozprawy doktorskie (1179)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5162
123456 ... 259
następne

Duda, Jerzy; Goncerz, Robert; Skalna, Iwona; Kubek, Daniel ; Rybicka, Katarzyna; Więcek, Paweł; Derlecki, Tomasz; Puka, Radosław
Cyber-Physical Logistic Platform – toward digitalization of printing company
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW (rozdział): 50
Iwaszczuk, Aleksander; Jastrzębski, Paweł; Baran, Jarosław
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Dvulit, Zoriana; Baran, Jarosław
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gorczyca, Elżbieta; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Przyrodnicze i inżynierskie podejście do bliskiego naturze utrzymania rzek i potoków górskich wraz z przykładami z praktyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zaborowski, Stanisław; Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
Deflektory – nowoczesne proekologiczne budowle renaturyzacyjne w korytach rzecznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Funkcja bystrzy o zwiększonej szorstkości w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Filipczyk, Janusz Michał; Radecki-Pawlik, Artur
Możliwość wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Modelowanie numeryczne 2D parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości : przykład z potoku Porębianka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gądek, Wiesław; Baziak, Beata
Hydrogramy hipotetyczne – przegląd metod
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Nachlik, Elżbieta
Powodzie w zlewniach rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Fluorescencyjne sensory do detekcji stopnia usieciowania powłok polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Pochodne tioksantonu jako jednoskładnikowe inicjatory do procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Lenar-Matyas, Anna; Radecki-Pawlik, Artur
Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Janus-Michalska, Małgorzata
Sprężysta transformacja mikrostruktury w auksetycznych materiałach komórkowych w teście ściskania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zając, Bogusław
Zagadnienia temperaturowe przy naprawie i wzmacnianiu konstrukcji inżynierskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Olek, Bartłomiej; Zięba, Jakub
Konsolidacja ze stałą prędkością odkształcenia szlamów wapiennych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

123456 ... 259
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/