betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9992)
    Artykuły i Czasopisma (7210)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1863)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38335)
    Książki (6543)
    Artykuły i czasopisma (16678)
    Materiały konferencyjne (13781)
    Rozprawy doktorskie (1096)
    Opublikowane recenzje (83)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (64)
Inne bazy bibliograficzne (14006)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1881)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4503
123456 ... 226
następne

Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Mitianiec, Wladyslaw
Modern pneumatic and combustion hybrid engines
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Lorkowski, J.; Grzegorowska, O.; Kozień M. S.; Kotela, I.
Effects of breast and prostate cancer metastases on lumbar spine biomechanics: rapid in silico evaluation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Knosala, Ryszard; Wasilewska, Barbara; Boratyńska-Sala, Anna
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Wilczyński, Andrzej; Kołodziej, Joanna
Virtualization model for processing of the sensitive mobile data
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Krawczyk, Tomasz; Kulesza, Leszek
Uderzenia hydrauliczne w instalacjach centralnego ogrzewania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Sikorska-Bączek, Renata
System klimatyzacji budynków zasilanych energią promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Porzuczek, Jan
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej; Ludwinek, Krzysztof; Jaśkiewicz, Marek
The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Skoczypiec, Sebastian
Electrochemical methods of micropart’s manufacturing
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Korpak, Joanna
Human impact on mountain streams and rivers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Block ramps : a field example
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Raszka, Jerzy; Jamroż, Lech
A discrete dynamic system approach to studying project management processes using the general theory of linear max plus systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Kałamacka, Ewa; Porada, Zbigniew
Sport olimpijski w rzeźbie antycznej i współczesnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Zin, Barbara
Istota regeneracji substancji zabytkowej miast w nauczaniu akademickim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Taczalska, Anna
Tendencje w kształtowaniu nowoczesnej architektury biurowej – przebudowa i modernizacja
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Bogdanowska, Monika
Krajobraz w sztuce, sztuka w krajobrazie. Rozważania o poszukiwaniu polskiej tożsamości krajobrazowej w dobie zaborów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017

123456 ... 226
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/