Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44011)
    Książki (7196)
    Artykuły i czasopisma (19564)
    Materiały konferencyjne (24985)
    Rozprawy doktorskie (1161)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (94)
Inne bazy bibliograficzne (14754)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4910
123456 ... 246
następne

Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina; Suchoń, Filip
Modułowy Berlin, czyli budownictwo modułowe w procesie nauczania architektury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Mizia, Małgorzata
Warsztaty projektowe w Zakopanem, w terenie miejskim, w wymagającej strefie kulturowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta; Langer, Piotr; Dudek, Jakub
Współpraca Instytutu Projektowania Miast i Regionów z samorządem lokalnym i podmiotami gospodarczymi w procesie dydaktycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gyurkovich, Jacek
Współpraca uczelnia – samorząd – biznes na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Żyra, Joanna
Uneven higher education effects at the regional level in Poland
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Rębielak, Janusz
Zastosowania modeli numerycznych definiowanych w języku programowania Formian
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Stypułkowska-Twardowska, Ewelina
Parki rzeczne a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Kraków case study
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Godyń, Izabela
Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna; Kobylarczyk, Justyna; Trzupek, Mirosław
Warsztaty studenckie w Nowym Sączu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Paprzyca, Krystyna; Ostachowicz, Elżbieta; Rekuć, Małgorzata
Filozofia win-win w odniesieniu do współpracy uczelni, samorządu i biznesu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Nessel, Michał
Warsztaty studenckie dotyczące projektowania parametrycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna
Chemobudowa-Kraków – potęga wiecznie żywa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Budujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Kobylarczyk, Justyna
Projektujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Haupt, Patrycja
Wizualizujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Skoczypiec, Sebastian ; Żyra, Agnieszka
Spark erosion based manufacturing of biomedical components
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 50
Grabowski, Marcin; Karpiuk, Michał; Bizoń, Wojciech
Ograniczenia technologiczne wybranych metod wytwarzania przyrostowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Głaz, Monika; Łagan, Sylwia
Ocena zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej krolitowej protezy ocznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Winskowski, Piotr
Ogień bezsilny i jego aspekty przestrzenne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Butelski, Kazimierz
Culture as a contemporary material of architecture from a Far Eastern perspective
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

123456 ... 246
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/