beta



Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
    Książki (6495)
    Artykuły i czasopisma (16426)
    Materiały konferencyjne (13631)
    Rozprawy doktorskie (1091)
    Opublikowane recenzje (81)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (57)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
Książki



Elementy tej kolekcji: 4474
123456 ... 224
następne

Wilczyński, Andrzej; Kołodziej, Joanna
Virtualization model for processing of the sensitive mobile data
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Krawczyk, Tomasz; Kulesza, Leszek
Uderzenia hydrauliczne w instalacjach centralnego ogrzewania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Sikorska-Bączek, Renata
System klimatyzacji budynków zasilanych energią promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Porzuczek, Jan
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Mielnik, Ryszard; Sułowicz, Maciej; Ludwinek, Krzysztof; Jaśkiewicz, Marek
The reliability of critical systems in railway transport based on the track rail circuit
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Korpak, Joanna
Human impact on mountain streams and rivers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Block ramps : a field example
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Raszka, Jerzy; Jamroż, Lech
A discrete dynamic system approach to studying project management processes using the general theory of linear max plus systems
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Łach, Michał; Kurek, Izabela; Hebdowska-Krupa, Maria; Korniejenko, Kinga; Mikuła, Janusz
The possibilities of use granulates made from tires as an additive to geopolymer concretes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Doulkas, Harry; Dyrka, Weronika; Grekhnyova, Ekaterina; Ilic, Aleksandra; Porada, Adrian; Swatton, Ben; Trochanowska, Kamila; Vajovic, Margita; Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
WE – West End. Connect – Live – Create
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kowalczyk, M.
The specific resistance of cutting force during precise turning of NiTi Shape Memeory Alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Ślusarczyk, Ł.; Franczyk, E.
Dimensional verification of an object manufactured using the FDM multi-materials method
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Matras, A.; Machno, M.
Electrodischarge drilling high aspect ratio holes in INCONEL 718 alloy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Struzikiewicz, G.; Zębala, W.; Rumian, K.
Cutting forces analysis during nickel alloy machining
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Kulesza, Leszek
Określanie parametrów kalorycznych odpadów według formuł obliczeniowych stosowanych dla paliw klasycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Łępa, Rafał; Kulesza, Leszek
Wpływ konstrukcji opłomkowego wymiennika ciepła małego kotła gazowego na parametry jego pracy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Białkowska, Natalia; Kulesza, Leszek
Charakterystyka pieca komorowego muflowego z oceną regulacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Gorczyca, Bożena; Kot, Paulina; Kraus, Anna; Strojna-Krzystanek, Anna
Uczeni lwowscy i ich wkład w rozwój nauk technicznych – na podstawie Kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Clausen, Sebastian; Ignatova, Anastasia; Premo Zungu, Lwazi; Rakovic, Milica; Silva, Amanda; Kania, Olga; Grabowska, Marta; Dmochowski, Tymon
Healthy way to development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017

123456 ... 224
następne





© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/