Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
12345678 ... 254
następne

Rudalska, Weronika; Machczyński, Mariusz; Prociak, Aleksander
Wpływ barwy polimerowych wypraw tynkarskich na ich zdolność do odbicia światła słonecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Puszczykowska, Natalia; Fiedurek, Kacper; Lisewska, Daria; Mazuryk, Alicja; Kurańska, Maria; Janczak, Katarzyna
Sposób wytwarzania wieloskładnikowych kompozycji skrobiowych jako nośnika liofilizatów bakteryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Długosz, Olga
Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości spienionych materiałów poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
3D printing using photo-curable resins in the environment of aqueous electrolyte solutions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Krok, Dominika
Synteza i badanie kwantowych kropek węglowych jako efektywnych fotoinicjatorów fotopolimeryzacji rodnikowej do zastosowań w druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Biopoliol jako czynnik upłynniający odpady sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korbut, Aleksandra; Zielińka, Sonia; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tymowicz-Grzyb, Paulina; Biernat, Monika; Szustakiewicz, Konrad
Elektroprzędzone maty polimerowe do zastosowań w inżynierii tkankowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie adhezji fotoutwardzalnych żywic polimerowych do warstw metalu elektroosadzanych z fazy wodnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jamróz, Paweł; Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne procesu fotosieciowania żywic polimerowych dedykowanych do pracy w środowisku wodnym techniką FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Modyfikacja żywicy epoksydowej produktem poliaddycji epoksydowanego oleju sojowego z izosorbidem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Ptasznik, Aleksandra; Sienkiewicz, Anna
Badania nad nowymi utwardzaczami do żywic epoksydowych na bazie pochodnych kwasu cytrynowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tabaka, Przemysław; Ściężor, Tomasz
Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia na nieruchomościach mieszkalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ściężor, Tomasz
Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zemła, Marcin; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Modyfikacja rebiopoliolami kompozycji do otrzymywania sztywnej pianki poliuretanowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Kucała, Michał; Malewska, Elżbieta; Zemła, Marcin; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Rebiopoliole – nowe komponenty w syntezie poliuretanów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Kurańska, Maria; Śmietana, Klaudia; Zemła, Marcin; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kucała, Michał; Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
Synteza nowych rebiopolioli
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kędzierska, M.; Drabczyk, A.; Kudłacik-Kramarczyk, S.; Bańkosz, M.; Tyliszczak, B.
Protein-based nanocomposite hydrogels for biomedical applications
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gyurkovich, Mateusz
Modelowanie policentrycznej metropolii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Haupt, Patrycja
Gra w osiedle – na drodze do zrównoważonej tkanki mieszkaniowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12345678 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/