Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46255)
    Książki (7569)
    Artykuły i czasopisma (20891)
    Materiały konferencyjne (22931)
    Rozprawy doktorskie (1188)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5195
poprzednie
12345678 ... 260
następne

Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Lenar-Matyas, Anna; Radecki-Pawlik, Artur
Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Janus-Michalska, Małgorzata
Sprężysta transformacja mikrostruktury w auksetycznych materiałach komórkowych w teście ściskania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zając, Bogusław
Zagadnienia temperaturowe przy naprawie i wzmacnianiu konstrukcji inżynierskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Olek, Bartłomiej; Zięba, Jakub
Konsolidacja ze stałą prędkością odkształcenia szlamów wapiennych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kogut, Janusz
Propagacja fal w gruncie – badania w aparacie trójosiowego ściskania z użyciem elementów bender
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Modelowanie zjawiska upłynnienia nasyconych gruntów sypkich poddanych obciążeniom cyklicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Grodecki, Michał
Modelowanie numeryczne konstrukcji z gabionów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Metoda 2D/3D analizy statycznej periodycznego układu pali stabilizujących osuwisko
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Pilecka, Elżbieta
Naziemny skaner laserowy jako narzędzie monitoringu infrastruktury komunikacyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Badania efektu progowego w strefach przejściowych przy obiektach inżynierskich – przykład posadowienia w trudnych warunkach gruntowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Zieliński, Piotr
Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie jako estymator odporności MMA na deformacje trwałe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Bąk, Radosław; Kozaczka, Nina
Wpływ pojazdów autonomicznych na sprawność ruchu – ocena zmian warunków ruchu na przykładzie przejścia dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Woźniak, Krystian
Analiza ekspozycji budynków mieszkalnych na hałas drogowy w procesie ustalania lokalizacji zabudowy i ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Buczek, Piotr
Kształtowanie układu dróg i ich otoczenia w aspekcie ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gaca, Stanisław
Współczesne projektowanie ulic w aspekcie kształtowania przestrzeni publicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kozioł, Piotr; Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Wybrane problemy naukowe inżynierii kolejowej – przegląd subiektywny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Gajewska, Teresa; Lerma Carillo, Alejandro
Propozycja poprawy przedsiębiorstwa transportu drogowego z wykorzystaniem mapy strategicznej TVSM - studium przypadku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
German, Janusz; Nowak, Krzysztof
Badania doświadczalne nośności podnośników wspornikowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

poprzednie
12345678 ... 260
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/