Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48139)
    Książki (7374)
    Artykuły i czasopisma (22114)
    Materiały konferencyjne (22539)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4932
poprzednie
12345678910 ... 247
następne

Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Łukasz; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – konfiguracja koncentryczna wież wentylacyjnych z centralnym kominem wentylacyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Łukasz; Pistol, Aleksander; Krajewski, Piotr; Flaga, Andrzej
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery – wieże wentylacyjne w konfiguracji liniowej na terenie o określonej chropowatości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga, Andrzej
Działanie dynamiczne na warstwę przyziemną powietrza jako efektywna metoda poprawy przewietrzania i redukcji smogu obszarów zurbanizowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zachariasz, Agata
Projektowanie parków zabytkowych – kompozycja, wartości kulturowe, programy funkcjonalne i wyposażenie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Suder, Kamil; Radecki-Pawlik, Artur
Wpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pazdanowski, Michał
Wybrane aspekty niektórych zastosowań Uogólnionej Metody Różnic Skończonych w analizie naprężeń resztkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Milewski, Sławomir
Wybrane kombinacje metod obliczeniowych i ich zastosowania w inżynierii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Magiera, Jacek
Zbieżność iteracyjnej estymacji błędu a posteriori danych eksperymentalnych metodą aproksymacji fizycznie uzasadnionej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łyziak-Dyga, Paulina; Szkodlarski, Wojciech
Polskie łaźnie w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie rewaloryzacji kompleksu łaźni w łańcuckim zamku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Huebner, Jarosław
Znaczenie architektury dwudziestolecia międzywojennego w dziele edukacji narodu – na przykładzie budowy publicznej szkoły powszechnej w Gliniku Mariampolskim
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Yakubiv, Valentyna; Baran, Jarosław
Rynek ropy naftowej w obliczu koronakryzysu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Malinowska-Petelenz, Beata
[MuseumsQuartier]
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Kryvoruchko, Yuriy; Podhalański, Bogusław
The need for a myth in contemporary sacred architecture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hodor, Katarzyna; Frączek, Zofia; Marasik, Magdalena
Znaki sacrum na terenie Małopolski, znaczenie, przeszłość i przyszłość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Skaza, Maciej
Myths of modernity – notes about architecture and urban planning of Brasilia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Woźniczka, Magdalena
Forpoczty miasta. Trzeci pierścień przedmieść Krakowa w okresie międzywojennym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Suchoń, Filip
Uśpiona twierdza. Tereny i obiekty poforteczne w międzywojennym Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Architekci czy rzemieślnicy? O budowniczych krakowskich okresu międzywojennego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kugiel-Abuhasna, Izabela
Tekst naukowy pod glottodydaktyczną lupą. O potrzebie polskiej Academic Word List
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz
Wielokryterialne studium lokalizacji głównych kanałów dynamicznego przewietrzania Krakowa i okolic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
12345678910 ... 247
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/