Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5058
poprzednie
12345678910 ... 253
następne

Liber-Kneć, Aneta; Łagan, Sylwia
Mechanical test and computer models for the evaluation of soft tissue parameters used in implants design
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Olesiak, Justyna; Suchon, Filip
Meeting the challenges of the future by looking at the past
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela
Projektowanie katalizatorów bimetalicznych Cu-Zn na zeolicie FAU do procesu deNOx SCR za pomocą modelowania molekularnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korniejenko, Kinga; Harpak, Katarzyna
Multi-criteria decision-making system for design and implementation on the market rehabilitation toys
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tarasov, Oleksandr; Sahaida, Pavlo; Tankut, Volodymyr; Vasylieva, Liudmyla; Korniejenko, Kinga
Content and competency structure of IT specialties students in the field of bioengineering
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Świergosz, Tomasz; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Niezgoda, Paweł; Starzak, Katarzyna; Stalmach, Paweł; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Kropki węglowe do wydajnych procesów fotokatalitycznych w fotopolimeryzacji kationowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Dwuskładnikowe systemy inicjujące do otrzymywania materiałów powłokowych przy wykorzystaniu źródeł światła LED
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Nowe rozpuszczalne w wodzie dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotochemicznego otrzymywania materiałów hydrożelowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stalmach, Paweł; Tomal, Wiktoria; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych stanowiących kompleksy irydu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stalmach, Paweł; Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Monitorowanie kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych za pomocą molekularnych sond fluorescencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pulit-Prociak, Jolanta; Długosz, Olga; Chwastowski, Jarosław; Banach, Marcin
Zmodyfikowane nanocząstki tlenku metalu jako potencjalne nośniki substancji czynnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Kurańska, Maria
Poliuretanowe pianki lepkosprężyste modyfikowane biopoliolami z oleju rzepakowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Polaczek, Krzysztof; Leszczyńska, Milena; Malewska, Elżbieta; Pulit-Prociak, Jolanta; Czajka, Anna; Michałowski, Sławomir; Ryszkowska, Joanna
Poliuretanowe materiały termoizolacyjne z udziałem surowców odnawialnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Piszko, Paweł; Włodarczyk, Marcin; Zielińska, Sonia; Gazińska, Małgorzata; Płociński, Przemysław; Rudnicka, Karolina; Szwed, Aleksandra; Krupa, Agnieszka; Grzymajło, Michał; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Słota, Dagmara; Kobielarz, Magdalena; Wojtków, Magdalena; Szustakiewicz, Konrad
Porowate kompozyty na bazie poli(sebacynianu gliceryny) oraz hydroksyapatytu formowane metodą termicznie indukowanej separacji fazowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Jankowska, Magdalena; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Tomal, Wiktoria; Stalmach, Paweł; Krok, Dominika; Starzak, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Środa, Patrycja; Hola, Emilia; Topa, Monika; Pilch, Maciej
Fotochemiczne drukowanie przestrzenne obiektów 3D – procesy fotopolimeryzacji i nowe systemy fotoinicjujące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne kompozycje polimerowe dedykowane do druku 3D przy zastosowaniu źródeł światła typu VIS-LED – nowe aspekty związane z analizą kinetyki fotopolimeryzacji w technologii szybkiego prototypowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna
Badania efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących działających poprzez mechanizm fotoutleniająco-fotoredukujący
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Leszczyńska, Milena; Czajka, Anna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami celulozowymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Sałasińska, Kamila
Zamkniętokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Sałasińska, Kamila; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
12345678910 ... 253
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/