Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
123456
następne

Zieliński, Piotr
Badania trwałości zmęczeniowej belek z betonu asfaltowego z geosyntetyczną warstwą pośrednią
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szydło, Antoni; Skotnicki, Łukasz
Wpływ zmian obciążenia na moduł sztywności oraz na trwałość zmęczeniową mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szydło, Antoni
Pierwszy w Polsce eksperymentalny odcinek nawierzchni betonowej bez szczelin poprzecznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sztukiewicz, Romuald; Rydzewski, Paweł
Diagnoza nawierzchni w systemie wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szarata, Andrzej
Estymacja więźby ruchu metodą makrosymulacji z wykorzystaniem pomiarów przekrojowych na przykładzie Nowego Sącza
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Strycharz, Barbara; Chlipalski, Krzysztof; Grygierek, Marcin
Funkcjonowanie nawierzchni drogowych w warunkach górniczych deformacji terenu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Rydzewski, Paweł; Stróżyk-Weiss, Justyna; Sztukiewicz, Romuald
Wykorzystanie ugięciomierza dynamicznego FWD do oceny nośności nawierzchni jezdni dróg na obszarze zabudowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy
Ocena starzenia lepiszczy asfaltowych na podstawie zmian właściwości lepko-sprężystych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Płatkiewicz, Agnieszka; Sztukiewicz, Romuald
Określenie horyzontu prognozy dla wybranych modeli zmian równości poprzecznej nawierzchni asfaltowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Piłat, Jerzy; Król, Jan; Sarnowski, Michał
Badania mikrostruktury asfaltów modyfikowanych w mikroskopie fluorescencyjnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Piłat, Jerzy; Gaweł, Irena; Radziszewski, Piotr; Niczke, Łukasz; Król, Jan; Sarnowski, Michał
Badania asfaltów modyfikowanych estrami metylowymi olejów roślinnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nowakowska, Marzena
Obszar zabudowany czy niezabudowany - weryfikacja danych o lokalizacji zdarzenia drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nita, Piotr
Budowa lotniskowych nawierzchni betonowych oraz system ich technicznej oceny
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Mirek, Aleksandra
Optymalizacja horyzontu czasowego budowy obejścia drogowego miasta
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kruszyna, Maciej
Wykorzystanie algorytmów genetycznych w wybranych zagadnieniach inżynierii ruchu drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kobryń, Andrzej
Wpływ pionowych łuków niwelety drogi na zużycie paliwa przez pojazdy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Jamroz, Kazimierz
Teorie i modele stosowane w badaniach i działaniach prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Grabowski, Wojciech; Słowik, Mieczysław; Wilanowicz, Jarosław; Soból, Tomasz
Właściwości strukturalne i funkcjonalne wypełniaczy z instalacji odpylania gazów wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gardziejczyk, Władysław
Wpływ struktury rodzajowej ruchu i rodzaju nawierzchni na hałas drogowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz
Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/