Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

L Konferencja Naukowa, 2004

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2004
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 165
123456 ... 9
następne

Żukowska, Joanna
Modelowanie ryzyka w ruchu drogowym szeregami czasowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zawadzki, Janusz
Efekt wzmocnienia warstw asfaltowych geowyrobami w temperaturze ujemnej i dodatniej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szarata, Andrzej
Analiza funkcjonowania ciągu drogowego z parkingiem przesiadkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szagała, Piotr
Efektywność ekonomiczna pasów wyprzedzania na wzniesieniach dróg dwupasowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sołowczuk, Alicja
Wpływ szerokości jezdni na prędkość na dwupasowych drogach dwukierunkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Piłat, Jerzy; Radziszewski, Piotr
Mieszanki mineralno-asfaltowe z lepiszczem modyfikowanym dodatkiem soli organometalicznych do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Piłat, Jerzy; Radziszewski, Piotr
Właściwości lepkosprężyste lepiszczy modyfikowanych dodatkiem soli organometalicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sztukiewicz, Romuald; Płatkiewicz, Agnieszka
Zastosowanie metody prognozowania szeregów czasowych do przewidywania zmian równości poprzecznej nawierzchni asfaltowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Oskarbski, Jacek
Wpływ struktury sieci ulicznej na sprawność i efektywność funkcjonowania transportu indywidualnego w miastach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Nita, Piotr
Kompozytowe nawierzchnie lotniskowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Wojewódzki, Bogdan; Marszałek, Jan
Problemy przystosowania odcinków projektowanych autostrad dla potrzeb lotnictwa wojskowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Nowakowska, Marzena; Major, Halina
Nierozwiązane problemy identyfikacji odcinków niebezpiecznych na drogach zamiejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szydło, Antoni; Kuźniewski, Jarosław
Wpływ temperatury badania na własności wytrzymałościowe mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kruszyna, Maciej
Parametry opisujące ruch pieszych na przejściu przez jezdnię wyposażonym w sygnalizacje świetlne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Iwański, Marek
Wpływ kruszywa kwarcytowego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni asfaltowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Iwański, Marek; Matusiak, Anna
Wpływ kruszywa żużlowego stalowniczego na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gasz, Krzysztof
Zastosowanie szeregów czasowych do opisu długości kolejek na wlotach skrzyżowań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Soból, Tomasz; Grabowski, Wojciech; Słowik, Mieczysław; Wilanowicz, Jarosław
Badania i ocena struktury wybranych wypełniaczy mineralnych stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Pożarycki, Andrzej; Grabowski, Wojciech
Ocena modułu sztywności oraz charakterystyki zmęczeniowej na podstawie badań mieszanek mineralno-asfaltowych w aparacie NAT
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gardziejczyk, Władysław
Wpływ nawierzchni drogowych na hałas od ruchu samochodowego w modelach prognozowania jego poziomu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/