Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

L Konferencja Naukowa, 2004

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2004
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 165
poprzednie
123456789
następne

Witek, Arkadiusz; Pasavento, Francesco; Gawin, Dariusz
Wpływ pełzania termicznego na zagrożenie odpryskiwania betonu w warunkach wysokiej temperatury
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Łukomski, Marek
Odporność ogniowa ścian murowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kowalski, Robert
Wzrost temperatury w przekrojach wygrzewanych elementów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kolbrecki, Andrzej; Konecki, Marek
Stany krytyczne środowiska pożaru z uwagi na toksyczne produkty spalania i zadymienie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sztarbała, Grzegorz; Głąbski, Piotr
Systemy oddymiające w tunelach drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kaliszuk-Wietecka, Agnieszka; Bednarek, Zoja
Wytrzymałość drewna impregnowanego ogniochronnym środkiem solnym metodą próżniowo-ciśnieniową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Łukomski, Marek; Kosiorek, Mirosław; Abramowicz, Marian
Bezpieczeństwo pożarowe tuneli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ignatowski, Piotr
Współczesne techniki wznoszenia obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gulak, Paweł
Uwarunkowania realizacji podpór obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Borucki, Piotr
Nowe metody realizacji obiektów mostowych przy pomocy urządzeń przejezdnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Baran, Przemysław; Cała, Marek; Zawisza, Eugeniusz
Obliczenia stateczności podłoża ze szlamów poflotacyjnych obciążonego zwałem z odpadów powęglowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zabielska-Adamska, Katarzyna
Wpływ stabilizacji cementem na wytrzymałość kontaktu popiół lotny - geomembrana HDPE
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Trojnar, Krzysztof
Badania modelowe współpracy z podłożem fundamentów hybrydowych obciążonych poziomo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Dyka, Ireneusz; Gwizdała, Kazimierz; Tejchman, Andrzej
Nośność i osiadanie pylonu mostu podwieszonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sulewska, Maria J.
Cechowanie lekkiej sondy dynamicznej z "nową" końcówką stożkową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ostrowska, Dorota; Majcherczyk, Tadeusz
Wpływ rodzaju i jakości skał na efekt wodochłonności i cementacji na przykładzie prawego skrzydła zapory w Myczkowcach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Krasiński, Adam
Propozycja obliczania płytkich tuneli w ścianach szczelinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kozłowski, Tomasz
Numeryczna prognoza procesu zamarzania i rozmarzania gruntu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ivanov, Igor A.
Space stability slopes of the soil structures assuming the displacement of deformed collapse bodies
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Glinicka, Małgorzata Jadwiga
Porównanie pomiarów gęstości objętościowej gruntu w nasypie drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/