Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

L Konferencja Naukowa, 2004

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2004
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 165
poprzednie
12345678
następne

Trąmpczyński, Wiesław; Sokołowski, Kazimierz
Urabianie ośrodka spoistego łyżką ładowarki z wykorzystaniem generowanych automatycznie trajektorii energetycznie korzystnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Duchaczek, Artur; Skorupka, Dariusz
Neuronowa predykacja zakłóceń w procesie realizacji obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Orłowski, Marcin; Koźniewski, Edwin
Algorytm minimalizujący odpady prętowych materiałów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Rogalska, Magdalena; Hejducki, Zdzisław
Skracanie czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem teorii ograniczeń TOC i metody CCS/BM
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sobotka, Anna; Painting, Noel; Gidado, Kassim
The funding and risks of PFI/PPP and the implementation constraints in Poland
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zaborski, Adam
Model korozji betonu pod obciążeniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Tomczyk, Paweł
Możliwość oceny tłumienia dźwięków uderzeniowych przez pływające podłogi na podstawie sztywności warstwy przeciwdrganiowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Świrska, Jadwiga
Szacowanie współczynnika dyfuzji powierzchniowej w gipsie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Niemas, Marek; Szudrowicz, Barbara
Izolacyjność wzdłużna podwieszonych sufitów - metody badań, ocena dla potrzeb projektowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szudrowicz, Barbara
Szacunkowe metody wyznaczania bocznego przenoszenia dźwięku powietrznego przez konstrukcje budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gawin, Dariusz; Witczak, Konrad; Sedlbauer, Klaus
Analiza zjawisk letniej kondensacji wilgoci i biologicznej degradacji przegród budowlanych w polskich warunkach klimatycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Rymsza, Barbara
Wskaźnik wodożądności grzybów pleśniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Romanowski, Piotr; Cichoń, Czesław
Analiza skończenie-elementowa wpływu penetracji chlorków na własności mechaniczne betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Telejko, Marek; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Warunki mikroklimatyczne w mieszkaniach z zainstalowanymi nawiewnikami powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Nurzyński, Jacek
Wpływ zjawisk rezonansowych na właściwości akustyczne lekkich przegród szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Mirowska, Marianna
Nowe parametry oceny właściwości dźwiękochłonnych wyrobów budowlanych. Analiza ich przydatności praktycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Wyrwał, Jerzy; Marynowicz, Andrzej
Wyznaczenie współczynnika przepływu wody w gipsie techniką grawimetryczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gawin, Dariusz; Koniorczyk, Marcin
Model zjawisk cieplno-wilgotnościowych i transportu soli w materiałach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Iżewska, Anna; Nurzyński, Jacek
Nowe wskaźniki oceny hałasów środowiskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Heim, Dariusz
Modelowanie elementów budynków pełniących rolę nisko-temperaturowych magazynów ciepła utajonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/