Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

L Konferencja Naukowa, 2004

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2004
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 165
poprzednie
23456789
następne

Kowal, Zbigniew; Bijak, Roman
Nośność krytyczna słupów stalowych o przekrojach podatnych na ścinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Giżejowski, Marian; Barszcz, Anna
Modele wyboczenia wykorzystujące uogólnioną relację naprężenia i odkształcenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Mikulski, Tomasz; Szymczak, Czesław
Zastosowanie analizy wrażliwości do identyfikacji parametrycznej konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Szot, Arkadiusz
Analiza numeryczna stateczności przestrzennego modelu wykładziny wzmacniającej kanał sanitarny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Sokół, Tomasz
Analiza stateczności w wielokrotnych punktach krytycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Wilde, Krzysztof; Rucka, Magdalena
Identyfikacja zniszczeń belek poprzez transformatę falkową statycznej linii ugięcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Niczyj, Janusz
Rozmyta ocena stanu technicznego konstrukcji prętowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Ubysz, Andrzej; Osada, Edward; Muszyński, Zbigniew
Zastosowanie estymacji mocnej w pracach realizacyjnych i inwentaryzacyjnych konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zając, Tomasz; Mironowicz, Władysław
Problemy drgań własnych kładki dla pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Łukasiak, Tomasz
Konstrukcja funkcji kształtu zapewniających ciągłość aproksymowanego pola w adaptacyjnej metodzie elementów skończonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Kursa, Michał; Lewiński, Tomasz
Ocena zbieżności MES przy zastosowaniu elementów DST i DKT w zagadnieniach statyki płyt sprężystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Perkowski, Zbigniew; Kubik, Jan
Spadek wytrzymałości materiałów kapilarno-porowatych w wyniku efektu Rebindera
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Krok, Agnieszka; Waszczyszyn, Zenon
Predykcja spektrów odpowiedzi od wstrząsów górniczych za pomocą neuronowego filtru Kalmana
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Zembaty, Zbigniew; Kokot, Seweryn
Porównywanie efektywności dwóch metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń w układach belkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Klasztorny, Marian
Drgania nieliniowe ruchomego pojazdu szynowego wywołane wężykowaniem i uderzeniami bocznymi zestawów kołowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Gajewski, Marcin; Jemioło, Stanisław
Modelowanie MES naprężeń resztkowych w spawanych węzłach stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Dudek, Marcin; Wilde, Krzysztof; Hirsz, Michał
Wyznaczanie modalnych parametrów dynamicznych dużych obiektów na przykładzie mostu przez rzekę Regalicę w Szczecinie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Lewiński, Tomasz; Dzierżanowski, Grzegorz; Czarnecki, Sławomir
Optymalizacja topologiczna dźwigarów powierzchniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Czarnecki, Sławomir
Zastosowanie metody ruchomych asymptot w optymalizacji topologii i geometrii ram przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004
Górski, Piotr; Chmielewski, Tadeusz
Analiza numeryczna drgań wymuszonych działaniem wiatru wieloprzewodowego komina przemysłowego z uwzględnieniem podatności podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2004

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/