betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
123456
następne

Vynnykov, Yuriy; Zotsenco, Nicolas
Anisotropic soil medium of foundation compaction zone
Typ: referat opublikowany w książce
Sołtys, Grzegorz; Topolnicki, Michał
Kinematyczna ocena nośności uwarstwionego podłoża przy wciskaniu płaskiego stempla
Typ: referat opublikowany w książce
Kołodziejczyk, Jakub; Zadroga, Bohdan
Zmodyfikowana metoda obliczeń nośności jednorodnego podłoża niespoistego obciążonego fundamentem bezpośrednim
Typ: referat opublikowany w książce
Kania, Mieczysław M.
Rozszerzone podejście do oceny wpływu głębokości posadowienia na nośność graniczną fundamentu pasmowego
Typ: referat opublikowany w książce
Hauryłkiewicz, Janusz
Nasypy z gruntu spoistego o zróżnicowanej plastyczności; redukcja energii zagęszczania
Typ: referat opublikowany w książce
Stęczniewski, Maciej; Gwizdała, Kazimierz
Obliczanie nośności pali na podstawie wyników badań sondą CPT
Typ: referat opublikowany w książce
Dyka, Ireneusz; Gwizdała, Kazimierz
Wpływ rozmieszczenia i liczby pali na osiadanie fundamentów palowych
Typ: referat opublikowany w książce
Glinko, Hipolit; Litwinowicz, Leszek
Wykorzystanie karbońskiej skały płonnej do odbudowy i modernizacji nasypowych budowli ziemnych zniszczonych przez powódź
Typ: referat opublikowany w książce
Glinicki, Stanisław Paweł; Glinicka, Małgorzata Jadwiga
Ocena nośności i osiadań pali wierconych
Typ: referat opublikowany w książce
Borowczak, Paweł
Ocena wytrzymałości gruntów mało spoistych na przykładzie badań gliny zwałowej zlodowacenia północno-polskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Bogdanowicz, Urszula
Prosta metoda wyznaczania naprężeń w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Wróbel, Krystyna
Ocena bezpieczeństwa elementów zginanych metodami logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Kubica, Jan
Badania wpływu naprężeń ściskających na nośność niezbrojonych murów pionowo ścinanych
Typ: referat opublikowany w książce
Ciesielski, Roman
Niedokładności kształtu i położenia elementów konstrukcji oceniane jako deformacje (odkształcenie) obciążeniowe
Typ: referat opublikowany w książce
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Jarosław; Malesza, Mikołaj; Baszeń, Michał
Wpływ wariantowania poszycia i podatności połączeń na stan naprężeń i odkształceń w szkieletowych drewnianych ścianach budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Więckowski, Andrzej
Podstawy metody NMS analizy realizacji procesów
Typ: referat opublikowany w książce
Pichugin, Sergey
Analysis of bridge crane loads on industrial buildings
Typ: referat opublikowany w książce
Koźniewski, Edwin; Orłowski, Zygmunt
Zagadnienie lokalizacji przedsiębiorstw produkcji pomocniczej z funkcją czasu
Typ: referat opublikowany w książce
Olędzka, Danuta; Knauff, Anna
Wspomaganie komputerowe w wielokryterialnej ocenie projektu realizacji zadania budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Kaszyńska, Barbara; Paczkowski, Witold Marek
Wielokryterialny model oceny ofert przetargowych w pracach budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce

123456
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/