Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Wójcik, Robert
Praktyczne zastosowanie metody iniekcji krystalicznej, iniekcji parafinowej oraz metod mechanicznych do osuszania murów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kania, Mieczysław M.
Czynniki zagrożenia stateczności nasypów komunikacyjnych w warunkach powodziowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Sawicki, Maciej; Kubiak, Zygmunt; Bień, Jan
Kolejowe obiekty inżynieryjne w czasie i po powodzi '97
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Daniel, Ryszard
Wybrane holenderskie doświadczenia w modernizacji infrastruktury komunikacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kaczmarek, Jerzy; Szkudlarek, Stanisław
Skutki powodzi i plan działań w trakcie odbudowy dróg publicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Żurawicka, Agnieszka; Rowińska, Wiesława; Wysokowski, Adam
Wykorzystanie nowoczesnych technologii przy usuwaniu skutków powodzi w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kozicki, Jerzy; Mistewicz, Marek; Suwara, Tadeusz
Zarządzanie drogami i mostami w okresie powodzi 1997 roku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Madejowski, Robert; Sumisławski, Witold
Ujęcia i zakłady uzdatniania wody miasta Wrocławia; skutki zalania ujęć wody oraz zakładów uzdatniania wody wraz z metodami przywracania zdolności produkcyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Gutowski, Witold; Stanek, Wojciech; Sumisławski, Witold
Skutki zalania wrocławskiej oczyszczalni ścieków oraz metody przywracania jej do eksploatacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wysocki, Leszek; Madryas, Cezary
Badania obiektów oczyszczalni ścieków w aspekcie skutków powodzi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Królikowski, Andrzej; Dawidowicz, Jacek
Działanie systemu kanalizacyjnego w warunkach powodzi i jego skutki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Marszałek, Kazimierz; Karyś, Jerzy
Bezinwazyjne osuszanie obiektów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Olifierowicz, Jerzy
Doświadczenia ze stosowania metod elektro-fizycznych, iniekcyjnych i termoiniekcyjnych do osuszania murów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Zacharski, Andrzej Zygmunt; Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Efektywność różnych metod osuszania budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Witczak, Sebastian; Kubik, Jan
Kinetyka osuszania murów budynków z terenów objętych powodzią
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Klemm, Piotr
Problemy związane z zawilgoceniem przegród budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Karyś, Jerzy
Technologie budowlane związane z usuwaniem skutków powodzi w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Domski, Jerzy
Metody zabezpieczeń i napraw części podziemnych i fundamentów budowli zabytkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Słowek, Grzegorz; Przybyłowicz, Edmund
Metody napraw żelbetowych konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Halicka, Anna; Król, Mieczysław
Skuteczność i trwałość napraw konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/