Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
234567

Michalak-Rybak, Elżbieta; Krawczyk, Tadeusz
Efektywność termorenowacji na przykładzie badanej grupy budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kowalski, Janusz
Trwałość obiektów wielkopłytowych i możliwość ich modernizacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Biliński, Tadeusz
Humanizacja osiedli mieszkaniowych i mieszkalnych zespołów miejskich w aspekcie strategii rozwoju miasta
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wierzbicki, Stanisław M.
Problemy zabezpieczenia budynków przed skutkami oddziaływań wyjątkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kubański, Andrzej; Pieczyrak, Jacek; Bzówka, Joanna
Metodyka budowania wałów ochronnych (przeciwpowodziowych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sękowski, Jerzy; Gryczmański, Maciej; Bzówka, Joanna
Kalibrowanie modelu MCC na podstawie badań trójosiowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Szydło, Antoni; Mironowicz, Władysław; Grosel, Jacek
Problem szkodliwości wpływu drgań wywoływanych ruchem drogowym na wybrane wrocławskie budynki podtopione w wyniku powodzi w 1997 r.
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Prokopski, Grzegorz; Langier, Bogdan; Halbiniak, Jacek
Badania odporności betonów na pękanie (według projektu zaleceń RILEM)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Klemm, Piotr; Marks, Wojciech; Gorzelak, Grażyna
Optymalizacja struktury porowatości materiału ceramicznego przeznaczonego do akumulacji ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Witkowski, Sławomir; Małaszkiewicz, Dorota; Bołtryk, Michał
Wpływ parametrów wibrowania na wybrane właściwości betonu z pyłem krzemionkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Wawszczak, Waldemar; Goszczyński, Stefan; Bijak, Izabela
Model konstytutywny betonu w dwuosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Mikulski, Tomasz; Iwicki, Piotr; Szymczak, Czesław
Analiza wrażliwości częstości skrętnych drgań własnych bisymetrycznych belek cienkościennych o przekroju otwartym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Wojtasiewicz, Maciej; Tatara, Tadeusz; Maciąg, Edward
Reakcja dynamiczna niskiego typowego budynku murowego na wstrząsy górnicze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Waśniewski, Grzegorz; Marcinowski, Jakub; Konderla, Piotr
Identyfikacja i dobór modelu dynamicznego konstrukcji na podstawie badań in situ
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ścigałło, Jacek; Rzeszut, Katarzyna; Garstecki, Andrzej
Dobór kombinacji obciążeń do analizy statycznej konstrukcji prętowych w złożonym stanie naprężeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sienkiewicz, Zbigniew; Nowakowski, Marek; Filipkowski, Jan
Weryfikacja eksperymentalna drgań bloków fundamentowych współdziałających z podłożem gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Wawrzynek, Andrzej; Fedorowicz, Jan; Fedorowicz, Lidia
Numeryczna procedura rozwiązywania sprężysto-plastycznych zadań kontaktowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Zięba, Antoni; Dulińska, Joanna; Ciesielski, Roman
Wpływ "fali wędrującej" w podłożu na przekrycia obiektów wielkowymiarowych w rzucie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Krasoń, Wiesław; Wieczorek, Mieczysław; Bursztynowski, Zbigniew
Weryfikacja metod obliczeniowych mostów pływających typu wstęgi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kowal, Zbigniew; Kołodziej, Grzegorz; Bijak, Roman
Wstępnie skręcone pręty cienkościenne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
234567

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/