Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Grabowski, Wojciech; Słowik, Mieczysław
Badania i ocena wpływu lateksów produkcji krajowej na zmiany kohezji asfaltu drogowego D 70
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Górska, Bogumiła
Przydatność ilościowej analizy rentgenowskiej do badań surowców i autoklawizowanego betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Brol, Janusz
Badanie drewna w trójosiowym stanie naprężenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wiktor, Maciej; Wojnar, Andrzej
Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do optymalizacji konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin czołowych z pęknięciami wewnętrznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Stankiewicz, Bogdan
Efekt dźwigni w śrubowym doczołowym połączeniu elementu rozciąganego - analiza numeryczna
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Pisarek, Zdzisław
Analiza nośności i sztywności montażowego węzła stalowego przydatnego dla konstrukcji zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Paczkowski, Wiesław; Paczkowska, Teresa
Badania stalowych belek podsuwnicowych bez poziomego tężnika hamownego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Murzewski, Janusz
Komputerowo wspomagane projektowanie elementów konstrukcji stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Ziółko, Jerzy; Mikulski, Tomasz
Analiza pierścieni usztywniających płaszcz walcowego poziomego zbiornika ciśnieniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Ziemiański, Leonard; Łakota, Władysław
Własności dynamiczne stalowego węzła podatnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Rzeszut, Katarzyna; Kurzawa, Zdzisław; Murkowski, Wojciech
Nowe możliwości konstruowania lekkich hal stalowych z kształtowników zimnogiętych na przykładzie systemu z przekrojów "sigma"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Pilśniak, Jerzy; Kubik, Jan
Naprężenia i odkształcenia konstrukcji stalowych w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kubica, Ernest
Kształtowanie przekrojów stalowych słupów skrzynkowych ściskanych i zginanych dwukierunkowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kozłowski, Aleksander
Badania stalowej ramy z węzłami półsztywnymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Skowroński, Wojciech; Kowolik, Bernard
Wpływ warunków brzegowych na pracę zginanych prętów stalowych w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Rykaluk, Kazimierz; Pasternak, Hartmut; Hotała, Eugeniusz
Wymiarowanie dwuteowych prętów stalowych o zbieżnych środnikach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Gwóźdź, Marian
Efekt zastępczy obciążeń w przekrojach prętów metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Giżejowski, Marian
Zunifikowany system klasyfikacji przekrojów dla zintegrowanej analizy ram stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Skowroński, Wojciech; Ginda, Grzegorz
Przestrzenna deformacja ogarniętego pożarem stalowego pręta ściskanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/