Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Więckowski, Zdzisław
Numeryczne wyznaczanie dynamicznych parć materiału sypkiego na ściany zbiornika
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Tejchman, Jacek
Numeryczne modelowanie szybkiego przepływu w silosach za pomocą modelu sprężysto-plastycznego Cosseratów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Żukowski, Stanisław; Wysocka, Alina; Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Analiza niezawodności konstrukcji prętowych z wykorzystaniem systemu STRUREL
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Podhorecki, Adam; Sobczak-Piąstka, Justyna
Obliczenia statyczne belek opartych na wieloparametrowym podłożu lepkosprężystym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Pownuk, Andrzej
Przedziałowe metody rozwiązywania algebraicznych równań nieliniowych mechaniki konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Paczkowski, Witold Marek
Optymalizacja ewolucyjna obiektów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Mazur-Śniady, Krystyna
Reologia zginanej belki o okresowo zmiennej geometrii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wdowiak, Maciej; Mańko, Zbigniew
Analiza numeryczna modeli pylonów mostów wantowych poddanych oddziaływaniu wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Lechman, Marek; Lewiński, Paweł
Wpływ niestacjonarnego pola temperatury na rozkład naprężeń w wymurówkach kominów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kowal, Zbigniew
Redukcja sztywności podłużnej kompozytowych prętów ściskanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Troszczyński, Grzegorz; Kobielak, Sylwester
Analiza zginanej belki przy szczególnych warunkach zamocowania na podporach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Malczewski, Zbigniew; Kobielak, Sylwester
Analiza cylindrycznego zakotwienia przyczepnościowego dla cięgna sprężającego z włókna aramidowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Klasztorny, Marian
Identyfikacja strukturalna modelu budynku wysokiego przy zastosowaniu nagłego zwalniania napiętej liny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kinash, Roman
Estimation of reliability of building structures by means of the method of interval calculation
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Jaroniek, Mieczysław
Proces pękania w materiałach sprężysto-plastycznych i kruchych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Górski, Piotr; Chmielewski, Tadeusz
Analiza numeryczna odpowiedzi wieży telewizyjnej na wzdłużne działanie wiatru
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wójcicki, Zbigniew; Bryja, Danuta
Problem wrażliwości w zagadnieniu drgań drogowego mostu wiszącego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Szaniec, Waldemar; Borowicz, Tadeusz
Analiza belek na podporach podatnych przy złożonym modelu obciążenia ruchomego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Bijak, Roman; Malec, Maciej
Drgania własne belek użebrowanych wstępnie obciążonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Biernat, Stanisław
Niezawodność konstrukcji o losowej nierówności nawierzchni obciążonej pojazdem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/