Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
123456 ... 9
następne

Gryczmański, Maciej
Prognoza osiadań w projektowaniu fundamentów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Rakowski, Gustaw; Waszczyszyn, Zenon
Komputerowa analiza konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1986
Węglarz, Marian
Stan i kierunki skutecznego działania placówek naukowo-badawczych budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Korycki, Olgierd; Pogorzelski, Jerzy
Główne kierunki prac wdrożeniowo-rozwojowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Brunarski, Lesław
Główne kierunki prac badawczych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Krassowski, Ksawery
Kierunki współdziałania jednostek projektowych budownictwa ogólnego z zapleczem naukowo-badawczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kicman, Andrzej
Oczekiwania jednostek wykonawczych budownictwa od zaplecza naukowo-badawczego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Jędrzejewska-Ścibak, Teresa; Rosada, Janusz
Analiza możliwości minimalizacji potrzeb energetycznych budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Waniewski, Edward; Niesłochowski, Adam
Właściwości higieniczno-sanitarne materiałów budowlanych a wymagania biologiczne środowiska mieszkania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Okołowicz-Grabowska, Bożena; Śliwowski, Lech
Biofizyczne kryteria oceny komfortu cieplnego w pomieszczeniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Płoński, Władysław; Pogorzelski, Jerzy A.
Zagadnienia fizyki budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Michalak, Jerzy
Ochrona budowli przed korozją biologiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Czarnecki, Lech; Ściślewski, Zbigniew
Ochrona budowli przed korozją chemiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Sadowski, Jerzy; Szudrowicz, Barbara
Ochrona przeciwhałasowa w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Ciesielski, Roman
Ochrona przeciwdrganiowa w budownictwie powszechnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kosiorek, Mirosław; Pogorzelski, Jerzy A.
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kawulok, Marian; Kwiatek, Jerzy; Lessaer, Stanisław
Problemy budownictwa na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Lewicki, Bohdan; Runkiewicz, Leonard
Niezawodność konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Han, Zdzisław; Gudaj, Antoni; Lubczyńska, Elżbieta
Zabezpieczenie budynków przed wodą i wilgocią
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Jopp, Stanisław; Kłosek, Stanisław
Instalacje sanitarne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/