betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9699)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1817)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37433)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
123456 ... 9
następne

Gryczmański, Maciej
Prognoza osiadań w projektowaniu fundamentów
Typ: referat opublikowany w książce
Rakowski, Gustaw; Waszczyszyn, Zenon
Komputerowa analiza konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Węglarz, Marian
Stan i kierunki skutecznego działania placówek naukowo-badawczych budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Korycki, Olgierd; Pogorzelski, Jerzy
Główne kierunki prac wdrożeniowo-rozwojowych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Brunarski, Lesław
Główne kierunki prac badawczych w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Krassowski, Ksawery
Kierunki współdziałania jednostek projektowych budownictwa ogólnego z zapleczem naukowo-badawczym
Typ: referat opublikowany w książce
Kicman, Andrzej
Oczekiwania jednostek wykonawczych budownictwa od zaplecza naukowo-badawczego
Typ: referat opublikowany w książce
Jędrzejewska-Ścibak, Teresa; Rosada, Janusz
Analiza możliwości minimalizacji potrzeb energetycznych budownictwa
Typ: referat opublikowany w książce
Waniewski, Edward; Niesłochowski, Adam
Właściwości higieniczno-sanitarne materiałów budowlanych a wymagania biologiczne środowiska mieszkania
Typ: referat opublikowany w książce
Okołowicz-Grabowska, Bożena; Śliwowski, Lech
Biofizyczne kryteria oceny komfortu cieplnego w pomieszczeniu
Typ: referat opublikowany w książce
Płoński, Władysław; Pogorzelski, Jerzy A.
Zagadnienia fizyki budowli
Typ: referat opublikowany w książce
Michalak, Jerzy
Ochrona budowli przed korozją biologiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Czarnecki, Lech; Ściślewski, Zbigniew
Ochrona budowli przed korozją chemiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Sadowski, Jerzy; Szudrowicz, Barbara
Ochrona przeciwhałasowa w budownictwie ogólnym
Typ: referat opublikowany w książce
Ciesielski, Roman
Ochrona przeciwdrganiowa w budownictwie powszechnym
Typ: referat opublikowany w książce
Kosiorek, Mirosław; Pogorzelski, Jerzy A.
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Kawulok, Marian; Kwiatek, Jerzy; Lessaer, Stanisław
Problemy budownictwa na terenach górniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Lewicki, Bohdan; Runkiewicz, Leonard
Niezawodność konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Han, Zdzisław; Gudaj, Antoni; Lubczyńska, Elżbieta
Zabezpieczenie budynków przed wodą i wilgocią
Typ: referat opublikowany w książce
Jopp, Stanisław; Kłosek, Stanisław
Instalacje sanitarne w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/