Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXI Konferencja Naukowa, 1985

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1985
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 180
poprzednie
1 ... 456789

Mikołajek, Marian
Deformacja nawodnionej warstwy gruntowej podłoża budowlanego w nieliniowej teorii konsolidacji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Maciąg, Edward; Świszczowski, Stefan; Tatara, Tadeusz
Siły sejsmiczne w obiektach kamieniołomu wzbudzane odstrzałami materiałów wybuchowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Krzeszewski, Waldemar
Wpływ lokalnego nagrzania na stateczność osiowo ściskanych stalowych powłok cylindrycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kujawski, Jerzy; Krasuski, Leszek; Olejnik, Mirosław
Stabilna, jawna metoda całkowania nieliniowych problemów początkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kujawski, Jerzy; Wiberg, Nils-Erik; Olejnik, Mirosław; Miedziałowski, Czesław
A simple numerical model of 3D elastic-plastic soil foundation
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Klasztorny, Marian; Wójcicki, Zbigniew
Drgania ustalone układów dyskretnych przy wymuszeniu parametrycznym i siłowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Kapela, Marek; Sieczkowski, Józef
Współpraca trzonu i ram w przenoszeniu obciążeń poziomych w żelbetowych budynkach wielokondygnacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Husiar, Bogdan; Świtka, Romuald
Studium parametryczne rozkładu sił we wstępnie napiętej, lepkosprężystej siatce cięgnowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Grycz, Jerzy; Studzińska, Anna
Analiza dynamiczna przemieszczeń i sił wewnętrznych walcowego komina stalowego usztywnionego kratownicą przestrzenną o zmiennych kształtach przekrojów poprzecznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Grycak, Zdzisław; Rządkowski, Jan
Estymacja parametrów liczbowych losowej nośności granicznej jednowarstwowych kopuł kratowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Gomuliński, Andrzej; Saran, Michał
O dynamicznej analizie wybranych konstrukcji cięgnowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Flaga, Andrzej
Analiza usztywnień poziomych lekkich mostów wiszących
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Duda, Grzegorz; Glabisz, Wojciech
Wybrane problemy statyki i stateczności kratownicy siatkowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Dajun, Ding
Simplified calculations of two-dimensional slabs and cylindrical shells
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Drozdowicz, Ryszard; Mielczarek, Zbigniew
Badania aerodynamiczne kulistej czaszy drewnianej podwieszonej na linach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Cyrok, Grzegorz; Świtka, Romuald
Studium stempla na półprzestrzeni sprężystej z więzami jednostronnymi przy obciążeniach mimośrodowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Ciesielski, Roman; Kuźniar, Krystyna; Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Zastosowanie analizy modalnej do oceny drgań prefabrykowanych budynków podlegających wymuszeniom kinematycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Cabak, Bolesław; Spychała, Andrzej
Optymalizacja sprężysto-plastycznych belek warstwowych obciążonych dynamicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Biernatowski, Kazimierz; Puła, Wojciech
Niezawodność masywnego przyczółka mostowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985
Angerman, Janusz
Uproszczona analiza nieliniowej statyki cięgna z zastosowaniem elementu krzywoliniowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1985

poprzednie
1 ... 456789

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/